Valsartan-1A Pharma:

Nazwa międzynarodowa:
Valsartanum
Podmiot odpowiedzialny:
1A PHARMA GMBH, NIEMCY
Pozwolenie w Polsce
17783
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
LEK PHARMACEUTICALS D.D., SŁOWENIA
LEK S.A., POLSKA
SALUTAS PHARMA GMBH, NIEMCY
Postać
tabletki powlekane
Dawka
0,32 g
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
C09CA03
                  ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                   Valsartan-1 A Pharma
                  320 mg, tabletki powlekane
                     (Valsartanum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
 niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Valsartan-1 A Pharma i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Valsartan-1 A Pharma
3. Jak stosować lek Valsartan-1 A Pharma
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Valsartan-1 A Pharma
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK VALSARTAN-1 A PHARMA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Walsartan należy do grupy leków tzw. antagonistów receptora angiotensyny II, które pomagają
kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Angiotensyna II jest substancją, która zwęża naczynia
krwionośne w organizmie i zwiększa w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi. Walsartan blokuje działanie
angiotensyny II, w wyniku czego zmniejsza się napięcie naczyń krwionośnych i ciśnienie tętnicze
krwi.

Lek Valsartan-1 A Pharma można stosować:
ƒ w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od
 6 do 18 lat. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa obciążenie serca i tętnic. Nieleczone może
 uszkadzać naczynia krwionośne w mózgu, sercu i nerkach, prowadząc do udaru mózgu,
 niewydolności serca lub niewydolności nerek. Wysokie ciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko zawału
 mięśnia sercowego. Obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych zmniejsza ryzyko
 rozwoju wymienionych zaburzeń.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VALSARTAN-1 A PHARMA

Kiedy nie stosować leku Valsartan-1 A Pharma
y Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na walsartan lub na którykolwiek z pozostałych
  składników leku Valsartan-1 A Pharma, wymienionych w końcowej części tej ulotki.
y Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
y Jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (we wczesnym okresie ciąży również lepiej nie
  przyjmować walsartanu – patrz punkt poświęcony ciąży).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku
Valsartan-1 A Pharma.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Valsartan-1 A Pharma
ƒ Jeśli pacjent ma chorobę wątroby.
ƒ Jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek lub jest poddawany dializie.SE/H/0815/001-004/IA/006             1
ƒ  Jeśli pacjent ma zwężenie tętnicy nerkowej.
ƒ  Jeśli pacjent przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki (otrzymał nową nerkę).
ƒ  Jeśli pacjent przebył zawał mięśnia sercowego lub ma niewydolność serca; lekarz może
  kontrolować czynność jego nerek.
ƒ  Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca (inną niż niewydolność serca lub zawał mięśnia sercowego).
ƒ  Jeśli pacjent przyjmuje leki, które zwiększają ilość potasu we krwi. Należą do nich suplementy
  potasu lub zamienniki soli kuchennej kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas
  i heparyna. Może być konieczne regularne kontrolowanie ilości potasu we krwi.
ƒ  Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat i przyjmuje Valsartan-1 A Pharma w skojarzeniu z innymi lekami,
  które hamują układ renina-angiotensyna-aldosteron (leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi), lekarz
  może zalecić regularne kontrolowanie czynności nerek pacjenta i stężenia potasu we krwi.
ƒ  Jeśli u pacjenta stwierdzono hiperaldosteronizm – chorobę, w której nadnercza wytwarzają za dużo
  hormonu aldosteronu. W takim przypadku stosowanie leku Valsartan-1 A Pharma nie jest zalecane.
ƒ  Jeśli pacjent utracił dużą ilość płynów (odwodnienie) na skutek biegunki, wymiotów lub
  przyjmowania dużych dawek leków moczopędnych.
ƒ  Nie zaleca się stosowania walsartanu u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat).
ƒ  Jeśli pacjentka jest w ciąży (lub może zajść w ciążę), konieczne jest poinformowanie o tym lekarza.
  Walsartan nie jest zalecany we wczesnej ciąży i przeciwwskazany po 3. miesiącu ciąży, gdyż jego
  stosowane w tym czasie może być bardzo szkodliwe dla dziecka (patrz punkt dotyczący ciąży).

Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, należy o tym poinformować lekarza
przed przyjęciem leku Valsartan-1 A Pharma.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na skuteczność leczenia może mieć wpływ jednoczesne przyjmowanie leku Valsartan-1 A Pharma z
niektórymi innymi lekami. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie innych środków
ostrożności, a w pewnych przypadkach przerwanie stosowania jednego z leków. Dotyczy to zarówno
leków wydawanych na receptę, jak i dostępnych bez recepty, a zwłaszcza:
y innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi, w szczególności leków moczopędnych
y leków zwiększających ilość potasu we krwi. Należą do nich suplementy potasu lub zamienniki
  soli kuchennej zawierające potas, leki oszczędzające potas i heparyna
y pewnego rodzaju leków przeciwbólowych, tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych
  (NLPZ)
y litu, leku stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych


Ponadto:
y jeśli pacjent jest po przebytym zawale mięśnia sercowego, nie zaleca się jednoczesnego
 przyjmowania inhibitora ACE (leku stosowanego w leczeniu zawału serca)
y jeśli pacjent ma niewydolność serca, nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania inhibitora ACE
 i leku beta-adrenolitycznego (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca).

Stosowanie leku Valsartan-1 A Pharma z jedzeniem i piciem
Valsartan-1 A Pharma można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

ƒ  Konieczne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży (lub może zajść w ciążę).
  Zwykle lekarz zaleca przerwanie przyjmowania leku Valsartan-1 A Pharma przed zajściem
  pacjentki w ciążę lub możliwie szybko po stwierdzeniu ciąży, a w zamian proponuje przyjmowanie
  innego leku. Stosowanie leku Valsartan-1 A Pharma nie jest zalecane we wczesnym okresie ciąży,
  a nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, gdyż lek przyjmowany w tym czasie może
  poważnie zaszkodzić dziecku.


SE/H/0815/001-004/IA/006              2
ƒ  Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze rozpoczęcia karmienia.
  Stosowanie leku Valsartan-1 A Pharma nie jest zalecane w okresie karmienia piersią. Dla pacjentek
  planujących karmienie piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka, lekarz może wybrać inny
  odpowiedni lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Przed podjęciem prowadzenia pojazdu, używania narzędzi, obsługiwania maszyn lub wykonywaniem
czynności, które wymagają skupienia, należy upewnić się, w jaki sposób Valsartan-1 A Pharma działa
na organizm pacjenta. Podobnie jak inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego
krwi Valsartan-1 A Pharma może w rzadkich przypadkach powodować zawroty głowy, zaburzające
zdolność koncentracji.


3. JAK STOSOWAĆ LEK VALSARTAN-1 A PHARMA

W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia i zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych
Valsartan-1 A Pharma należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Osoby z wysokim ciśnieniem tętniczym często nie odczuwają żadnych objawów swojej choroby.
Wiele spośród takich osób czuje się zupełnie dobrze. Dlatego tym ważniejsze jest przestrzeganie
wszystkich wizyt u lekarza, nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi
Zwykle stosuje się dawkę 80 mg na dobę. W niektórych przypadkach lekarz może przepisać większe
dawki (np. 160 mg lub 320 mg), a także może dodać do leku Valsartan-1 A Pharma inny lek
(np. moczopędny).

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 18 lat) z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi
U pacjentów o masie ciała mniejszej niż 35 kg zazwyczaj stosuje się 40 mg walsartanu raz na dobę.
U pacjentów o masie ciała co najmniej 35 kg zwykle stosowana dawka początkowa walsartanu wynosi
80 mg raz na dobę.
W niektórych przypadkach lekarz może przepisać większe dawki (dawkę można zwiększyć do 160 mg
i maksymalnie do 320 mg).

Valsartan-1 A Pharma można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać, popijając
wodą. Lek należy przyjmować codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Valsartan-1 A Pharma
W razie wystąpienia ciężkich zawrotów głowy i (lub) omdlenia, należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem i położyć się. Jeśli pacjent omyłkowo przyjmie zbyt dużo tabletek, należy skontaktować się
z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Valsartan-1 A Pharma
W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie o tym.
Jeśli jednak zbliża się czas przyjęcia następnej dawki, należy zrezygnować z dawki pominiętej.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Valsartan-1 A Pharma
Przerwanie stosowania leku Valsartan-1 A Pharma może spowodować zaostrzenie choroby. Nie wolno
przerywać przyjmowania lelku bez zalecenia lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
SE/H/0815/001-004/IA/006             3
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Valsartan-1 A Pharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego
one wystąpią.

Wymienione działania niepożądane mogą występować z określoną częstością, którą definiuje się
następująco:
ƒ bardzo często: częściej niż u 1 na 10 osób
ƒ często: u 1 do 10 na 100 osób
ƒ niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 osób
ƒ rzadko: u 1 do 10 na 10 000 osób
ƒ bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 osób
ƒ częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.


Niektóre objawy wymagają pilnej interwencji lekarza:
Możliwe jest wystąpienie objawów obrzęku naczynioruchowego (szczególnej reakcji alergicznej),
takich jak
ƒ obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
ƒ trudności w oddychaniu lub połykaniu
ƒ pokrzywka, świąd
W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy niezwłocznie zwrócić się
do lekarza.

Do działań niepożądanych należą:
Występujące często:
ƒ zawroty głowy
ƒ niskie ciśnienie tętnicze krwi bez objawów lub z takimi objawami, jak zawroty głowy i omdlenie
 przy wstawaniu
ƒ zaburzenia czynności nerek (objawy niewydolności nerek)


Występujące niezbyt często:
ƒ obrzęk naczynioruchowy (patrz wyżej „Niektóre objawy wymagają pilnej interwencji lekarza”)
ƒ nagła utrata przytomności (omdlenie)
ƒ uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
ƒ ciężkie zaburzenia czynności nerek (objawy ostrej niewydolności nerek)
ƒ kurcze mięśni, zaburzenia rytmu serca (objawy hiperkaliemii)
ƒ duszność, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, obrzęk stop lub nóg (objawy niewydolności
 serca)
ƒ ból głowy
ƒ kaszel
ƒ ból brzucha
ƒ nudności
ƒ biegunka
ƒ uczucie zmęczenia
ƒ osłabienie


Częstość nieznana:
ƒ reakcje alergiczne z wysypką, świądem i pokrzywką; mogą wystąpić objawy gorączki, obrzęk i ból
 stawów, ból mięśni, obrzęk węzłów chłonnych i (lub) objawy grypopodobne (objawy choroby
 posurowiczej)
ƒ purpurowo-czerwone plamy, gorączka, świąd (objawy zapalenia naczyń krwionośnych)
ƒ nietypowe krwawienia lub powstawanie wybroczyn (objawy małopłytkowości)
ƒ ból mięśni (mialgia)
ƒ gorączka, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej na skutek zakażenia (objawy zmniejszonej liczby
 krwinek białych, tzw. neutropenii)

SE/H/0815/001-004/IA/006            4
ƒ  zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (co w ciężkich
  przypadkach może prowadzić do niedokrwistości)
ƒ  zwiększone stężenie potasu we krwi (co w ciężkich przypadkach może wywołać kurcze mięśni
  i zaburzenia rytmu serca)
ƒ  zwiększona wartość wskaźników czynności wątroby (co może wskazywać na uszkodzenie
  wątroby), w tym zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi (co w ciężkich przypadkach może
  wywołać zażółcenie skóry i oczu)
ƒ  zwiększone stężenie azotu mocznika we krwi i stężenia kreatyniny w surowicy (co może
  wskazywać na zaburzenia czynności nerek).

Częstość niektórych działań niepożądanych może się różnić w zależności od schorzenia. Przykładowo,
takie działania niepożądane, jak zawroty głowy i zaburzenia czynności nerek obserwowano rzadziej
u dorosłych pacjentów leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi niż u dorosłych
pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca lub po przebytym zawale mięśnia sercowego.

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży są podobne do obserwowanych u pacjentów dorosłych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VALSARTAN-1 A PHARMA

ƒ  Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
  w celu ochrony przed wilgocią.
ƒ  Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
ƒ  Nie stosować leku Valsartan-1 A Pharma po upływie terminu ważności zamieszczonego
  opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
ƒ  Nie stosować leku Valsartan-1 A Pharma w przypadku spostrzeżenia uszkodzenia opakowania lub
  stwierdzenia oznak jego naruszenia
ƒ  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
  farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
  środowisko.


6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Valsartan-1 A Pharma
Substancją czynną jest walsartan.
Jedna tabletka powlekana zawiera 320 mg walsartanu.

Ponadto lek zawiera:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu
stearynian
Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 8000, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza
tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

Jak wygląda lek Valsartan-1 A Pharma i co zawiera opakowanie
Ciemnoszaro-fioletowa, owalna, lekko wypukła tabletka powlekana ze ściętymi krawędziami, z linią
podziału po jednej stronie oraz wytłoczonym symbolem „DC” po jednej stronie linii i symbolem „DC”
po jej drugiej stronie oraz symbolem „NVR” na drugiej stronie tabletki.
Tabletkę można podzielić na połowy.

Wielkość opakowań:
Jedno opakowanie zawiera 14, 28, 30, 56, 60, 98 tabletek powlekanych.SE/H/0815/001-004/IA/006             5
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
1A Pharma GmbH
Keltenring 1+3
82041 Oberhaching, Niemcy

Wytwórca/Importer
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2D
9220 Lendava, Słowenia

Lek S.A.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa

Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben, Niemcy

Novartis Farmacéutica S.A.
Ronda de Santa Maria 158, E-08210
Barberá del Vallés
Barcelona, Hiszpania

S.C. Sandoz, S.R.L.
Livezeni Street no 7A
540472 Targu Mures, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

1A Pharma GmbH
Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel. 22 549 15 00

Data zatwierdzenia ulotki: grudzień 2011

Logo 1 A Pharma
SE/H/0815/001-004/IA/006           6

        
                       CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Valsartan-1 A Pharma, 320 mg, tabletki powlekane


2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 320 mg walsartanu (Valsartanum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.


3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Ciemnnoszaro-fioletowa, owalna, lekko wypukła tabletka powlekana ze ściętymi krawędziami, z linią
podziału po jednej stronie oraz wytłoczonym symbolem „DC” po jednej stronie linii i symbolem „DC”
po jej drugiej stronie, a także symbolem „NVR” na drugiej stronie tabletki.
Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział
na równe dawki.

4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze
Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych i nadciśnienia tętniczego u dzieci
i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze
Zalecana dawka początkowa produktu Valsartan-1 A Pharma wynosi 80 mg raz na dobę. Działanie
przeciwnadciśnieniowe występuje zasadniczo w ciągu 2 tygodni, ale maksymalne działanie uzyskuje się
w ciągu 4 tygodni. U niektórych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia,
dawkę można zwiększyć do 160 mg, a maksymalnie do 320 mg.
Produkt Valsartan-1 A Pharma można również podawać z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
Dodanie leku moczopędnego (takiego jak hydrochlorotiazyd) dodatkowo obniża ciśnienie tętnicze u tych
pacjentów.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych grup pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku
Modyfikacja dawki dla pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny >10 ml/min dostosowanie dawki nie jest konieczne
(patrz punkty 4.4 i 5.2).
Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie walsartanu i aliskirenu u pacjentów z zaburzeniami
czynności nerek (GFR <60 ml/min/1,73 m2), patrz punkt 4.3.


1                                    SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
Cukrzyca
Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie walsartanu i aliskirenu u pacjentów z cukrzycą
(patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Stosowanie produktu Valsartan-1 A Pharma jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi
zaburzeniami czynności wątroby, marskością żółciową i u pacjentów z zastojem żółci (patrz punkty
4.3, 4.4 i 5.2). U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby bez zastoju
żółci dawka walsartanu nie powinna być większa niż 80 mg.

Dzieci i młodzież

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat
Dawka początkowa dla dzieci o masie ciała mniejszej niż 35 kg wynosi 40 mg raz na dobę, a o masie
ciała 35 kg lub większej wynosi 80 mg raz na dobę. Dawkę produktu leczniczego należy dostosować
w zależności od uzyskanego działania przeciwnadciśnieniowego. Maksymalne dawki produktu
leczniczego oceniane w badaniach klinicznych podano w poniższej tabeli.
Dawki większe od wymienionych nie były oceniane w badaniach i z tego względu nie są zalecane.

       Masa ciała         Maksymalna dawka oceniana w badaniach klinicznych
  ≥18 kg do <35 kg         80 mg
  ≥35 kg do <80 kg         160 mg
  ≥80 kg do ≤160 kg         320 mg

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

Dostępne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2. Jednak nie ustalono skuteczności
i bezpieczeństwa stosowania produktu Valsartan-1 A Pharma u dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniami czynności nerek
Nie badano stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny <30 ml/min
oraz pacjentów poddawanych dializie, dlatego nie zaleca się stosowania walsartanu w tej grupie
wiekowej. Dostosowanie dawki u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny większym niż 30 ml/min
nie jest konieczne. Należy ściśle kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy (patrz
punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z zaburzeniami czynności wątroby
Podobnie jak u pacjentów dorosłych, stosowanie produktu Valsartan-1 A Pharma jest
przeciwwskazane u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, żółciową
marskością wątroby i u pacjentów z zastojem żółci (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2). Doświadczenie
kliniczne dotyczące stosowania walsartanu u dzieci i młodzieży z lekkimi do umiarkowanych
zaburzeniami czynności wątroby jest ograniczone. Dawka walsartanu dla tych pacjentów nie powinna
być większa niż 80 mg.

Sposób podawania
Valsartan-1 A Pharma można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając wodą.

4.3   Przeciwwskazania

   Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną
   w punkcie 6.1.
   Ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość wątroby i zastój żółci.
   Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).
   Jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny (w tym walsartanu) lub inhibitorów
   konwertazy angiotensyny z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
   (GFR <60 ml/min/1,73 m2), patrz punkty 4.4 i 4.5.

2                                    SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hiperkaliemia
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z suplementami potasu, lekami moczopędnymi
oszczędzającymi potas, zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas lub z innymi lekami, które
mogą zwiększyć stężenie potasu (m.in. z heparyną). Należy kontrolować stężenie potasu.

Zaburzenia czynności nerek
Dotąd brak doświadczenia dotyczącego bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u pacjentów
z klirensem kreatyniny <10 ml/min i pacjentów poddawanych dializie, dlatego walsartan należy
stosować u nich ostrożnie. Modyfikacja dawki dla dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny
>10 ml/min nie jest konieczna (patrz punkty 4.2 i 5.2).
Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny (w tym
walsartanu) lub inhibitorów ACE z aliskirenem u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
(GFR <60 ml/min/1,73 m2), patrz punkty 4.3 i 4.5.

Zaburzenia czynności wątroby
Valsartan-1 A Pharma należy stosować ostrożnie u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych
zaburzeniami czynności wątroby bez zastoju żółci (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Pacjenci z niedoborem sodu i (lub) odwodnieni
U pacjentów ze znacznym niedoborem sodu i (lub) odwodnionych, np. na skutek przyjmowania dużych
dawek leków moczopędnych, w rzadkich przypadkach na początku leczenia walsartanem może wystąpić
objawowe niedociśnienie tętnicze. Niedobory te należy wyrównać przed rozpoczęciem leczenia
walsartanem, na przykład zmniejszając dawkę leku moczopędnego.

Zwężenie tętnicy nerkowej
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu Valsartan-1 A Pharma u pacjentów z obustronnym
zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki.
Krótkotrwałe podawanie walsartanu 12 pacjentom z wtórnym nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym,
spowodowanym jednostronnym zwężeniem tętnicy nerkowej, nie wywołało istotnych zmian
hemodynamicznych w nerkach oraz nie wpłynęło na stężenie kreatyniny w surowicy lub azotu
mocznikowego (BUN) we krwi. Jednak inne leki wpływające na układ renina-angiotensyna mogą
zwiększać stężenie mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy u pacjentów z jednostronnym zwężeniem
tętnicy nerkowej, dlatego zaleca się kontrolowanie czynności nerek u pacjentów leczonych walsartanem.

Przeszczepienie nerki
Obecnie brak doświadczenia dotyczącego bezpiecznego stosowania walsartanu u pacjentów po
niedawno przebytym przeszczepieniu nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm
Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem nie powinni być leczeni walsartanem, gdyż mają oni
niską aktywność układu renina-angiotensyna.

Zwężenie zastawki aortalnej i dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa zawężająca
Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, szczególna ostrożność jest
wskazana u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub zastawki dwudzielnej, lub
z kardiomiopatią przerostową zawężającą.

Ciąża
Nie należy rozpoczynać leczenia antagonistami receptora angiotensyny II (AIIRA) podczas ciąży.
Z wyjątkiem przypadków wymagających leczenia AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy
zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa
stosowania w ciąży. W razie stwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie produktu
z grupy AIIRA i, jeśli to wskazane, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).


3                                    SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie
U pacjentów leczonych walsartanem opisywano obrzęk naczynioruchowy, w tym obrzęk krtani
i głośni, powodujący niedrożność dróg oddechowych i (lub) obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub)
języka. U niektórych z nich obrzęk naczynioruchowy występował już wcześniej po zastosowaniu
innych leków, w tym inhibitorów ACE. Jeśli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, stosowanie
produktu Valsartan-1 A Pharma należy natychmiast przerwać i nigdy już nie stosować u niego
walsartanu (patrz punkt 4.8).

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)
U wrażliwych pacjentów, zwłaszcza przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze wpływające na
układ renina-angiotensyna-aldosteron, notowano niedociśnienie tętnicze, omdlenie, udar,
hiperkaliemię i zaburzenia czynności nerek (w tym ostrą niewydolność nerek).
Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania antagonistów receptora
angiotensyny (w tym walsartanuu) z innymi lekami blokującymi układ RAA, takimi jak inhibitory
ACE lub aliskiren (patrz punkty 4.3 i 4.5).
Jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny (w tym walsartanu) lub inhibitorów
konwertazy angiotensyny z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
(GFR <60 ml/min/1,73 m2) jest przeciwwskazane, patrz punkty 4.3 i 4.5.

Inne stany związane z pobudzeniem układu renina-angiotensyna
U pacjentów, u których czynność nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna
(np. u pacjentów z ciężką zastoinową niewydolnością serca), leczenie inhibitorami konwertazy
angiotensyny powodowało oligurię i (lub) postępującą azotemię, a w rzadkich przypadkach ostrą
niewydolność nerek i (lub) zgon pacjenta. Walsartan jest antagonistą angiotensyny II, dlatego nie
można wykluczyć, że stosowanie produktu Valsartan-1 A Pharma może spowodować zaburzenia
czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Zaburzenia czynności nerek
Nie badano stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny <30 ml/min
i pacjentów poddawanych dializie, dlatego stosowanie walsartanu w tej grupie pacjentów nie jest
zalecane. Modyfikacja dawki dla dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny większym niż 30 ml/min
nie jest konieczna (patrz punkty 4.2 i 5.2). Podczas leczenia walsartanem należy ściśle kontrolować
czynność nerek oraz stężenie potasu w surowicy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy walsartan jest
stosowany u pacjentów z innymi zaburzeniami (gorączka, odwodnienie), które mogą zaburzać
czynność nerek.
Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny (w tym
walsartanu) lub inhibitorów ACE z aliskirenem u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
(GFR <60 ml/min/1,73 m2), patrz punkty 4.3 i 4.5.

Zaburzenia czynności wątroby
Podobnie jak u dorosłych, stosowanie produktu Valsartan-1 A Pharma jest przeciwwskazane u dzieci i
młodzieży z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, żółciową marskością wątroby oraz u
pacjentów z zastojem żółci (patrz punkty 4.3 i 5.2). Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania
walsartanu u dzieci i młodzieży z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby jest
ograniczone. Dawka walsartanu dla tych pacjentów nie powinna być większa niż 80 mg.

4.5  Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) przez antagonistów receptora
angiotensyny, inhibitory ACE lub aliskiren
Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania antagonistów receptora
angiotensyny (w tym walsartanu) z innymi lekami blokującymi układ RAA, takimi jak inhibitory ACE
lub aliskiren (patrz punkt 4.4).4                                    SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
Jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny (w tym walsartanu) lub inhibitorów
konwertazy angiotensyny z aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek
(GFR <60 ml/min/1,73 m2) jest przeciwwskazane, patrz punkt 4.3.

Jednoczesne stosowanie nie jest zalecane

Lit
Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE opisywano odwracalne zwiększenie w surowicy
stężenia litu oraz jego toksyczności. Ze względu na brak doświadczenia dotyczącego jednoczesnego
stosowania walsartanu i litu, takie skojarzone leczenie nie jest zalecane. Jeśli jednoczesne stosowanie
obu leków jest konieczne, zaleca się uważne kontrolowanie stężenia litu w surowicy.

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki soli zawierające potas oraz inne
substancje, które mogą zwiększyć stężenie potasu
Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie walsartanu i produktu leczniczego, wpływającego na
stężenie potasu, zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w osoczu.

Jednoczesne stosowanie wymagające ostrożności

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym wybiórcze inhibitory COX-2, kwas
acetylosalicylowy w dawce >3 g/dobę i niewybiórcze NLPZ
Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów angiotensyny II i NLPZ może wystąpić osłabienie
działania przeciwnadciśnieniowego. Ponadto jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II
i NLPZ może zwiększyć ryzyko pogorszenia czynności nerek oraz hiperkaliemii. Dlatego na początku
leczenia zalecane jest kontrolowanie czynności nerek, a także odpowiednie nawodnienie pacjenta.

Transportery
Dane uzyskane in vitro wskazują, że walsartan jest substratem dla transportera wychwytu
wątrobowego OATP1B1/OATP1B3 oraz kanalikowego transportera MRP2 w wątrobie. Znaczenie
kliniczne tej obserwacji nie jest znane. Jednoczesne stosowanie inhibitorów transportera wychwytu
(tj. ryfampicyna, cyklosporyna) lub transportera kanalikowego (tj. rytonawir) może zwiększać
ekspozycję ogólnoustrojową na walsartan. Należy odpowiednio kontrolować stan pacjenta na
początku lub po zakończeniu skojarzonego stosowania z tymi lekami.

Inne
W badaniach interakcji walsartanu nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z żadną
z wymienionych substancji: cymetydyną, warfaryną, furosemidem, digoksyną, atenololem,
indometacyną, hydrochlorotiazydem, amlodypiną i glibenklamidem.

Dzieci i młodzież
W leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, gdzie często współistnieją zaburzenia
czynności nerek, zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania walsartanu i innych
substancji hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron ze względu na możliwość zwiększenia
stężenia potasu w surowicy. Należy ściśle kontrolować czynność nerek oraz stężenie potasu
w surowicy.

4.6   Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) w pierwszym trymestrze
ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane
(patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na
inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające, jednak nie można wykluczyć
nieznacznego zwiększenia ryzyka. Wprawdzie brak kontrolowanych danych epidemiologicznych

5                                     SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
w odniesieniu do AIIRA, podobne ryzyko może dotyczyć całej tej grupy leków. Z wyjątkiem
konieczności kontynuowania leczenia AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować
alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania
w ciąży. W razie stwierdzenia ciąży leczenie AIIRA należy natychmiast przerwać i, jeśli to wskazane,
rozpocząć leczenie alternatywne.

Wiadomo, że stosowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie
na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki)
i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia), patrz także punkt 5.3.
Jeśli narażenie na AIIRA wystąpiło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne
czaszki i czynności nerek płodu.
Należy uważnie obserwować niemowlęta, których matki przyjmowały AIIRA, ze względu na
możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz także punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią
Ze względu na brak dostępnych informacji o stosowaniu walsartanu w okresie karmienia piersią, nie
zaleca się przyjmowania produktu Valsartan-1 A Pharma, a preferowane jest stosowanie produktów
o lepszym profilu bezpieczeństwa w okresie karmienia piersią, zwłaszcza podczas karmienia
noworodka lub wcześniaka.

Płodność
Walsartan nie wpływał niekorzystnie na sprawność reprodukcyjną samców i samic szczura po podaniu
doustnym dawek do 200 mg/kg mc./dobę. Dawka ta jest 6-krotnie większa od maksymalnej dawki
zalecanej dla ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (obliczenia zakładają podanie doustne dawki
320 mg/dobę pacjentowi o masie ciała 60 kg).

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów. Podczas prowadzenia
pojazdów lub obsługiwania maszyn należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego występowania
zawrotów głowy lub znużenia.

4.8  Działania niepożądane

W kontrolowanych badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ogólna
częstość działań niepożądanych była porównywalna z grupą placebo i zgodna z farmakologicznym
działaniem walsartanu. Częstość działań niepożądanych nie miała związku z dawką lub czasem trwania
leczenia, a także z płcią, wiekiem lub rasą pacjentów.

Działania niepożądane opisywane w trakcie badań klinicznych, po wprowadzeniu produktu do obrotu
i w badaniach laboratoryjnych wymieniono niżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości (najczęstsze jako pierwsze), stosując
następujące definicje: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do
<1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), włącznie z pojedynczymi
przypadkami. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są
wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.
Żadnym działaniom niepożądanym opisywanym po wprowadzeniu produktu do obrotu i w badaniach
laboratoryjnych nie można było przypisać częstości występowania, dlatego zaliczono je do kategorii
„częstość nieznana”.

 Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Częstość nieznana                 Zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie
                          wartości hematokrytu, neutropenia,
                          małopłytkowość

6                                    SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana                 Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Częstość nieznana                 Zwiększenie stężenia potasu w surowicy,
                         hiponatremia
Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często                 Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
Zaburzenia naczyniowe
Częstość nieznana               Zapalenie naczyń krwionośnych
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Niezbyt często                 Kaszel
Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często                 Ból brzucha
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Częstość nieznana               Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
                        oraz zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Częstość nieznana               Obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Częstość nieznana               Bóle mięśniowe
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Częstość nieznana               Niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek,
                        zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często                 Uczucie zmęczenia

Dzieci i młodzież

Nadciśnienie tętnicze

Działanie przeciwnadciśnieniowe walsartanu oceniano w dwóch randomizowanych badaniach
klinicznych z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 561 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do
18 lat. Poza pojedynczymi zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego (takimi jak ból brzucha,
nudności, wymioty) oraz zawrotami głowy, nie stwierdzono istotnych różnic pod względem rodzaju,
częstości i nasilenia działań niepożądanych między profilem bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży
w wieku od 6 do 18 lat, a wcześniej notowanym profilem bezpieczeństwa u pacjentów dorosłych.

Ocena funkcji neuropoznawczych oraz rozwoju dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat nie
wykazała, aby trwające do jednego roku leczenie walsartanem miało ogólnie niekorzystny, istotny
klinicznie wpływ.

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą u 90 dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat,
kontynuowanym jako roczne przedłużone badanie otwarte, odnotowano dwa zgony i pojedyncze
przypadki znacznego zwiększenia aktywności aminotransferaz. Zdarzenia te wystąpiły w populacji
pacjentów z istotnymi współistniejącymi chorobami. Nie ustalono związku przyczynowego ze
stosowaniem walsartanu. W drugim badaniu, do którego włączono losowo 75 dzieci w wieku od 1
roku do 6 lat, nie odnotowano żadnych przypadków znacznego zwiększenia aktywności
aminotransferaz ani zgonów związanych z leczeniem walsartanem.

Hiperkaliemia występowała częściej u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z przewlekłą chorobą
nerek.

Profil bezpieczeństwa stwierdzany w kontrolowanych badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów
po przebytym zawale mięśnia sercowego i (lub) z niewydolnością serca różni się od ogólnego profilu
bezpieczeństwa obserwowanego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Może to mieć związek


7                                   SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
z podstawową chorobą pacjenta. Niżej wymieniono działania niepożądane, które występowały
u dorosłych pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego i (lub) z niewydolnością serca.

 Stan po zawale mięśnia sercowego i (lub) niewydolność serca (badane wyłącznie u dorosłych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego
Częstość nieznana                Małopłytkowość
Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana                Nadwrażliwość, w tym choroba posurowicza
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Niezbyt często                  Hiperkaliemia
Częstość nieznana                Zwiększenie stężenia potasu w surowicy,
                         hiponatremia
Zaburzenia układu nerwowego
Często                      Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego,
                         zawroty głowy przy zmianie położenia ciała
Niezbyt często                  Omdlenie, ból głowy
Zaburzenia ucha i błędnika
Niezbyt często                  Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
Zaburzenia serca
Niezbyt często                  Niewydolność serca
Zaburzenia naczyniowe
Często                     Niedociśnienie tętnicze, niedociśnienie
                        ortostatyczne
Częstość nieznana               Zapalenie naczyń krwionośnych
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Niezbyt często                 Kaszel
Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często                 Nudności, biegunka
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Częstość nieznana               Zwiększenie wartości parametrów czynności
                        wątroby
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Niezbyt często                 Obrzęk naczynioruchowy
Częstość nieznana               Wysypka, świąd
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Częstość nieznana               Bóle mięśniowe
Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Często                     Niewydolność nerek i zaburzenia czynności nerek
Niezbyt często                 Ostra niewydolność nerek, zwiększenie stężenia
                        kreatyniny w surowicy
Częstość nieznana               Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we
                        krwi
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Niezbyt często                 Osłabienie, uczucie zmęczenia

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.
Departamentu}
e-mail: adr@urpl.gov.pl


8                                   SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
4.9  Przedawkowanie

Objawy
Przedawkowanie walsartanu może powodować znaczne niedociśnienie tętnicze, z możliwością zaburzeń
świadomości, zapaści krążeniowej i (lub) wstrząsu.

Leczenie
Postępowanie lecznicze zależy od czasu zażycia leku i rodzaju oraz ciężkości objawów. Najważniejsze
jest ustabilizowanie krążenia.
Jeśli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy ułożyć na plecach i wyrównać objętość krwi
krążącej.
Usunięcie walsartanu z organizmu metodą hemodializy jest mało prawdopodobne.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści receptora angiotensyny II.
Kod ATC: C09CA03

Walsartan jest aktywnym po podaniu doustnym, silnym i specyficznym antagonistą receptora
angiotensyny II (Ang II). Działa wybiórczo na podtyp receptora AT1, odpowiedzialny za znane działania
angiotensyny II. Zwiększone stężenie angiotensyny II w osoczu po zablokowaniu przez walsartan
receptora AT1 może pobudzać niezablokowany receptor AT2, co wydaje się równoważyć działanie
receptora AT1. Walsartan nie wykazuje nawet częściowej aktywności agonistycznej w stosunku do
receptora AT1 i ma dużo większe (około 20 000 razy) powinowactwo do receptora AT1 niż do receptora
AT2. Nie wiadomo, czy walsartan blokuje lub wiąże się z innymi receptorami hormonalnymi lub
kanałami jonowymi o znanej, istotnej roli w regulacji układu krążenia. Walsartan nie hamuje
aktywności konwertazy angiotensyny (znanej również jako kininaza II), która przekształca angiotensynę I
w angiotensynę II i powoduje rozpad bradykininy. Walsartan nie wpływa na konwertazę angiotensyny
i nie nasila działania bradykininy lub substancji P. Z tego względu wywoływanie kaszlu przez
antagonistów angiotensyny II jest mało prawdopodobne. W badaniach klinicznych, w których walsartan
był porównywany z inhibitorem ACE, częstość występowania suchego kaszlu była znamiennie mniejsza
(p<0,05) u pacjentów leczonych walsartanem niż u pacjentów leczonych inhibitorem ACE (odpowiednio
2,6% vs. 7,9%). W badaniu klinicznym u pacjentów z suchym kaszlem podczas leczenia inhibitorami
ACE w wywiadzie, kaszel wystąpił u 19,5% badanych osób otrzymujących walsartan i u 19,0%
otrzymujących tiazydowe leki moczopędne w porównaniu z 68,5% osób leczonych inhibitorem ACE
(p<0,05).

Nadciśnienie tętnicze
U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym walsartan powodował zmniejszenie ciśnienia bez wpływu na
częstość tętna.
U większości pacjentów działanie przeciwnadciśnieniowe po doustnym podaniu pojedynczej dawki
występuje w ciągu 2 godzin, a największe obniżenie ciśnienia krwi uzyskuje się w ciągu 4 do 6 godzin.
Działanie przeciwnadciśnieniowe utrzymuje się przez 24 godziny od podania leku. Po podaniu dawek
wielokrotnych działanie przeciwnadciśnieniowe staje się znaczące w ciągu 2 tygodni, a maksymalne
działanie uzyskuje się w ciągu 4 tygodni. Działanie to utrzymuje się w trakcie długotrwałego leczenia.
Istotne, dodatkowe zmniejszenie ciśnienia krwi uzyskuje się dodając do schematu leczenia
hydrochlorotiazyd.
Nagłe odstawienie walsartanu nie wiązało się z nadciśnieniem „z odbicia” lub wystąpieniem innych
zdarzeń niepożądanych.
Wykazano, że u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 oraz mikroalbuminurią walsartan
zmniejsza wydalanie albumin w moczu. W badaniu MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with
Valsartan) oceniano zmniejszenie wydalania albumin w moczu (ang. UAE - urinary albumin excretion)
po podaniu walsartanu (80-160 mg raz na dobę) w porównaniu z amlodypiną (5-10 mg raz na dobę)
u 332 pacjentów z cukrzycą typu 2 (średni wiek: 58 lat; 265 mężczyzn) z mikroalbuminurią (walsartan:

9                                    SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
58 μg/min; amlodypina: 55,4 μg/min), prawidłowym lub wysokim ciśnieniem tętniczym krwi oraz
zachowaną czynnością nerek (stężenie kreatyniny we krwi <120 μmol/l). Po 24 tygodniach wartość UAE
zmniejszyła się (p<0,001) o 42% (-24,2 μg/min; 95%CI: –40,4 do –19,1) w grupie otrzymującej
walsartan i o około 3% (–1,7 µg/min; 95% CI: –5,6 do 14,9) u pacjentów otrzymujących amlodypinę,
mimo że zmniejszenie ciśnienia tętniczego w obu grupach było podobne.
W badaniu DROP (Diovan Reduction of Proteinuria) badano skuteczność produktu Valsartan 1 A
Pharma w zmniejszaniu wartości UAEu 391 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (150/88 mmHg) i
cukrzycą typu 2 oraz albuminurią (średnio 102 μg/min; zakres 20-700 μg/min) i zachowaną czynnością
nerek (średnie stężenie kreatyniny w surowicy 80 μmol/l). Pacjentów przydzielono losowo do jednej z 3
grup otrzymującej przez 30 tygodni walsartan (w dawce, odpowiednio, 160 mg, 320 mg i 640 mg raz na
dobę). Celem badania było określenie optymalnej dawki walsartanu, która zmniejszałaby albuminurię u
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2. Po 30 tygodniach leczenia wartość UAE była
znacząco zmniejszona w stosunku do wartości początkowej: o 36% w grupie otrzymującej walsartan w
dawce 160 mg (95%CI: 22 do 47%) i o 44% w grupie otrzymującej dawkę 320 mg (95%CI: 31 do
54%). Wnioskiem z badania było stwierdzenie, że walsartan w dawce 160-320 mg znacząco klinicznie
zmniejsza albuminurię u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Dzieci i młodzież
Nadciśnienie tętnicze

Działanie przeciwnadciśnieniowe walsartanu oceniano w czterech randomizowanych badaniach
klinicznych z podwójnie ślepą próbą u 561 pacjentów pediatrycznych w wieku od 6 do 18 lat oraz
u 165 dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Najczęstszymi współistniejącymi chorobami, które mogły
przyczynić się do rozwoju nadciśnienia tętniczego u dzieci włączonych do tych badań, były
zaburzenia nerek i układu moczowego oraz otyłość.

Doświadczenie kliniczne u dzieci w wieku co najmniej 6 lat
W badaniu klinicznym z udziałem 261 pediatrycznych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku
od 6 do 16 lat, pacjenci o masie ciała <35 kg otrzymywali tabletki walsartanu w dawce dobowej 10, 40
lub 80 mg (dawki małe, średnie i duże), a pacjenci o masie ciała ≥35 kg otrzymywali tabletki
walsartanu w dawce dobowej 20, 80 lub 160 mg (dawki małe, średnie i duże). Pod koniec
dwutygodniowego okresu leczenia walsartan zmniejszał zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe
ciśnienie tętnicze w sposób zależny od dawki. Ogólnie, trzy wielkości dawek walsartanu (małe,
średnie i duże) spowodowały istotne zmniejszenie skurczowego ciśnienia tętniczego wobec wartości
wyjściowych o, odpowiednio, 8, 10 i 12 mmHg. Pacjentów ponownie przydzielono losowo albo do
grupy, która w dalszym ciągu otrzymywała tę samą dawkę walsartanu, albo do grupy otrzymującej
tym razem placebo. U pacjentów, którzy kontynuowali leczenie średnimi lub dużymi dawkami
walsartanu, najmniejsze wartości skurczowego ciśnienia tętniczego były o -4 i -7 mmHg mniejsze od
wartości uzyskanych w grupie placebo. U pacjentów leczonych małymi dawkami walsartanu
najmniejsze skurczowe ciśnienie tętnicze było podobne do obserwowanego w grupie placebo.
Ogólnie, zależne od dawki przeciwnadciśnieniowe działanie walsartanu było spójne we wszystkich
zróżnicowanych demograficznie podgrupach.

W innym badaniu klinicznym z udziałem 300 dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym w wieku
od 6 do 18 lat, pacjentów spełniających kryteria włączenia do badania przydzielono losowo do grupy
otrzymującej przez 12 tygodni tabletki walsartanu lub enalaprylu. Dzieci o masie ciała między ≥ 18 kg
a <35 kg otrzymywały 80 mg walsartanu lub 10 mg enalaprylu; dzieci o masie ciała od ≥35 kg do
<80 kg otrzymywały 160 mg walsartanu lub 20 mg enalaprylu, a dzieciom o masie ciała ≥80 kg
podawano 320 mg walsartanu lub 40 mg enalaprylu. Zmniejszenie skurczowego ciśnienia tętniczego
było porównywalne u pacjentów otrzymujących walsartan i u pacjentów leczonych enalaprylem
(odpowiednio 15 mmHg i 14 mmHg) (wartość p <0,0001 w badaniu równoważności). Podobne
wyniki obserwowano dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego, ze zmniejszeniem o 9,1 mmHg
w grupie walsartanu i 8,5 mmHg w grupie enalaprylu.

Doświadczenie kliniczne u dzieci w wieku poniżej 6 lat
Dwa badania kliniczne przeprowadzono u dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat (odpowiednio 90 i 75
uczestników). Do badań nie włączono dzieci poniżej 1 roku. W pierwszym badaniu skuteczność

10                                   SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
walsartanu porównywano z placebo, jednak nie udało się wykazać zależności reakcji na leczenie od
dawki. W drugim badaniu walsartan w większych dawkach powodował większe obniżenie ciśnienia
tętniczego, jednak zależność reakcji na leczenie od dawki nie osiągnęła znamienności statystycznej,
a różnica między grupą otrzymującą walsartan a grupą przyjmującą placebo nie była istotna. Ze
względu na te niezgodności stosowanie walsartanu w tej grupie wiekowej nie jest zalecane (patrz
punkt 4.8).
Europejska Agencja Leków (EMA) uchyliła obowiązek przedstawienia wyników badań z walsartanem
we wszystkich podgrupach pacjentów pediatrycznych z niewydolnością serca oraz z niewydolnością
serca po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Patrz punkt 4.2, informacja dotycząca
stosowania u dzieci i młodzieży.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie
Walsartan podany sam doustnie w postaci tabletek osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 2 do
4 godzin, a w postaci roztworu w ciągu 1 do 2 godzin. Średnia całkowita biodostępność po podaniu
tabletek i roztworu wynosi, odpowiednio, 23% i 39%. Pokarm zmniejsza ekspozycję (mierzoną jako
AUC) na walsartan o około 40%, a maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) o około 50%, jednak po
upływie około 8 godzin po podaniu stężenie walsartanu w osoczu pacjentów, którzy przyjęli lek po
posiłku oraz pacjentów, którzy przyjęli lek na czczo, było zbliżone. Zmniejszeniu wartości AUC nie
towarzyszy klinicznie istotne osłabienie działania leczniczego, dlatego walsartan można przyjmować
podczas posiłku lub niezależnie od posiłków.

Dystrybucja
Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym walsartanu po podaniu dożylnym wynosi około 17 litrów,
co wskazuje, że walsartan nie ulega rozległej dystrybucji do tkanek. Walsartan wiąże się silnie
z białkami osocza (94-97%), głównie z albuminą.

Metabolizm
Walsartan nie podlega znaczącemu metabolizmowi, gdyż zaledwie 20% podanej dawki wykrywane
jest w postaci metabolitów. W osoczu wykryto obecność hydroksymetabolitu w małych stężeniach
(mniej niż 10% wartości AUC dla walsartanu). Metabolit ten nie jest aktywny farmakologicznie.

Wydalanie
Walsartan wykazuje wielowykładniczą kinetykę procesu eliminacji (t1/2α <1 h i t1/2β około 9 h). Wydalany
jest głównie w postaci niezmienionej poprzez żółć z kałem (około 83% dawki) i drogą nerkową w moczu
(około 13% dawki). Po podaniu dożylnym klirens osoczowy walsartanu wynosi około 2 l/godzinę,
a klirens nerkowy 0,62 l/godzinę (co stanowi około 30% klirensu całkowitego). Okres półtrwania
walsartanu wynosi 6 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku
U niektórych pacjentów w podeszłym wieku obserwowano nieco zwiększoną ekspozycję
ogólnoustrojową na walsartan w porównaniu z osobami młodymi, jednak nie miało to jakiegokolwiek
znaczenia klinicznego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Zgodnie z oczekiwaniami w stosunku do substancji, której klirens nerkowy stanowi tylko 30%
całkowitego klirensu osoczowego, nie obserwowano korelacji między czynnością nerek
a ogólnoustrojową ekspozycją na walsartan. Modyfikacja dawki dla pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek (klirens kreatyniny >10 ml/min) nie jest zatem konieczna. Ze względu na brak danych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania walsartanu u pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż
10 ml/min oraz u pacjentów poddawanych dializie, walsartan należy stosować u tych pacjentów
z zachowaniem ostrożności (patrz punkty 4.2 i 4.4). Walsartan jest w dużym stopniu związany z białkami
osocza, dlatego usunięcie go metodą dializy jest mało prawdopodobne.


11                                    SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Około 70% wchłoniętej dawki wydalane jest w żółci, zasadniczo w niezmienionej postaci.
Walsartan nie podlega istotnemu metabolizmowi. U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych
zaburzeniami czynności wątroby obserwowano podwojenie wartości AUC w porównaniu do osób
zdrowych. Nie stwierdzono jednak żadnej zależności pomiędzy stężeniem walsartanu w osoczu
a stopniem upośledzenia czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania produktu
Valsartan 1 A Pharma u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2,
4.3 i 4.4).

Dzieci i młodzież

W badaniu z udziałem 26 dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym (w wieku od 1 do 16 lat),
otrzymujących pojedynczą dawkę zawiesiny walsartanu (średnio od 0,9 do 2 mg/kg mc., maksymalnie
80 mg), klirens walsartanu (l/h/kg) był porównywalny w całym zakresie wieku od 1 do 16 lat i był
podobny do klirensu u dorosłych pacjentów otrzymujących produkt leczniczy w tej samej postaci.

Zaburzenia czynności nerek
Nie badano stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny <30 ml/min
oraz pacjentów poddawanych dializie, dlatego nie zaleca się stosowania walsartanu w tej grupie
pacjentów. Modyfikacja dawki dla dzieci i młodzieży z klirensem kreatyniny >30 ml/min nie jest
konieczna. Podczas leczenia walsartanem należy ściśle kontrolować czynność nerek oraz stężenie
potasu w surowicy (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących
bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego
działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla ludzi. U szczurów
podawanie walsartanu w dawkach toksycznych dla matek (600 mg/kg mc./dobę) w ostatnich dniach
ciąży i w okresie laktacji powodowało mniejszą przeżywalność, mniejszą masę ciała i opóźniony
rozwój (oddzielenie małżowin usznych i otwarcie przewodu słuchowego) potomstwa (patrz punkt
4.6). Dawki stosowane u szczurów (600 mg/kg mc./dobę) były około 18 razy większe od maksymalnej
dawki zalecanej u ludzi w przeliczeniu na mg/m2 pc. (Odpowiada to dawce doustnej 320 mg/dobę
u pacjenta o masie ciała 60 kg).
W nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa stosowanie dużych dawek walsartanu (od 200 do
600 mg/kg mc.) powodowało u szczurów zmniejszenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty,
hemoglobina, hematokryt) i zmiany w hemodynamice nerek (nieznaczne zwiększenie stężenia mocznika
w osoczu, rozrost kanalików nerkowych i bazofilię u samców). Dawki podawane szczurom (od 200 do
600 mg/kg mc.) są około 6- i 18-krotnie większe niż maksymalna dawka zalecana u ludzi w przeliczeniu
na mg/m2 pc. (Odpowiada to dawce doustnej 320 mg/dobę u pacjenta o masie ciała 60 kg). U małp
szerokonosych podanie zbliżonych dawek wywoływało podobne, choć cięższe zmiany, zwłaszcza
w nerkach, gdzie zmiany doprowadziły do nefropatii, ze zwiększeniem stężenia mocznika i kreatyniny.
U obydwu gatunków zwierząt obserwowano również rozrost komórek aparatu przykłębuszkowego.
Uznano, że wszystkie zmiany były spowodowane farmakologicznym działaniem walsartanu, który
powoduje długo utrzymujące się niedociśnienie tętnicze, zwłaszcza u małp szerokonosych. Wydaje się,
że rozrost komórek aparatu przykłębuszkowego nie ma żadnego znaczenia u ludzi w przypadku
stosowania walsartanu w dawkach terapeutycznych.

Dzieci i młodzież

Codzienne doustne podawanie nowonarodzonym lub młodym szczurom (od 7. do 70. dnia po
urodzeniu) walsartanu w dawce wynoszącej zaledwie 1 mg/kg mc./dobę (co stanowi około 10-35%
maksymalnej zalecanej dawki dla dzieci i młodzieży, 4 mg/kg mc./dobę, obliczonej na podstawie
ekspozycji ogólnoustrojowej) spowodowało trwałe, nieodwracalne uszkodzenie nerek. Wyżej
wymienione działania stanowią przewidywane nasilenie działań farmakologicznych inhibitorów
konwertazy angiotensyny oraz antagonistów receptora 1 angiotensyny II; działania te obserwuje się
podczas leczenia szczurów w pierwszych 13 dniach życia. Okres ten pokrywa się z 36. tygodniem

12                                   SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
ciąży u ludzi, a sporadycznie może wydłużyć się do 44 tygodni od poczęcia. W badaniu na młodych
osobnikach szczury otrzymywały dawki walsartanu do 70. dnia po urodzeniu i nie można wykluczyć
wpływu leczenia na dojrzewanie nerek (4-6 tygodni po urodzeniu). U ludzi czynnościowe dojrzewanie
nerek jest procesem zachodzącym w pierwszym roku życia, dlatego nie można wykluczyć, że dane te
mają znaczenie kliniczne dla dzieci w wieku <1 roku, podczas gdy dane niekliniczne nie budzą
zastrzeżeń w odniesieniu do bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci starszych niż 1 rok.


6.  DANE FARMACEUTYCZNE

6.1   Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:
Celuloza mikrokrystaliczna
Krospowidon
Krzemionka koloidalna bezwodna
Magnezu stearynian

Otoczka:
Hypromeloza
Tytanu dwutlenek (E171)
Makrogol 8000
Żelaza tlenek czerwony (E172)
Żelaza tlenek żółty (E172)
Żelaza tlenek czarny (E172)

6.2   Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3   Okres ważności

3 lata

6.4   Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5   Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PVDC
Blister z folii PA/Aluminium/PVC
Wszystkie blistry są powleczone folią aluminiową zapieczętowaną na gorąco lakierem (winyl/akryl).

Wielkość opakowań:
Jedno opakowanie zawiera 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 lub 280 tabletek
powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6   Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Bez szczególnych wymagań.
13                                    SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015
7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE
   DO OBROTU

1A Pharma GmbH
Keltenring 1+3
82041 Oberhaching, Niemcy


8.  NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17783


9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
   I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:19.01.2011


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
  CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11.09.2013
14                                 SE/H/0815/004/II/0010+IB/014+IB/015

          

Inne leki Valsartanum: