Tritanrix HepB szczep.:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., BELGIA
Pozwolenie w Polsce
-
Pozwolenie w Europie
EU/1/96/014/003
Producenci:
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., BELGIA
Postać
zawiesina do iniekcji
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania

Inne leki -: