Tabex:

Nazwa międzynarodowa:
Cytisinum
Podmiot odpowiedzialny:
SOPHARMA WARSZAWA SP. Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
3425
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
SOPHARMA PLC, BUŁGARIA
Postać
tabletki powlekane
Dawka
1,5 mg
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek dostępny bez recepty
Kod ATC
brak
                   Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

                TABEX 1,5 mg tabletki powlekane

                      (Cytisinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastoswaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty.
  - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  - Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  - Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
    niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
  - Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek TABEX i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku TABEX
3. Jak stosować lek TABEX
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek TABEX
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1.   Co to jest lek TABEX i w jakim celu się go stosuje

Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku TABEX pozwala na uzyskanie stopniowego
zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów
odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku TABEX jest trwałe zaprzestanie używania
produktów zawierających nikotynę.


2.   Informacje ważne przed zastosowaniem leku TABEX

Kiedy nie stosować leku TABEX:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienione w punkcie 6),
- w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
- w przypadku przebytego niedawno zawału serca,
- w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
- w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
TABEX należy ostrożnie stosować w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca,
nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnic, choroby wrzodowej
żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych
postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.
Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w podeszłym
wieku (powyżej 65 lat).
TABEX powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia
tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do wzmożenia działań
niepożądanych nikotyny.

Dzieci
Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 18
lat.

Inne leki i TABEX
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie należy przyjmować leku TABEX razem z lekami przeciwgruźliczymi.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek TABEX jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
TABEX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

TABEX zawiera laktozę
Jedna tabletka leku TABEX zawiera 28 mg laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.


3. Jak stosować lek TABEX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedno opakowanie leku TABEX (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię.
Czas leczenia to 25 dni.

Lek TABEX należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym
schematem.

    Dni terapii         Dawkowanie        Maksymalna dawka dzienna

   Od 1 do 3 dnia      1 tabletka co 2 godziny          6 tabletek

  Od 4 do 12 dnia     1 tabletka co 2,5 godziny         5 tabletek

  Od 13 do 16 dnia     1 tabletka co 3 godziny          4 tabletki

  Od 17 do 20 dnia      1 tabletka co 5 godzin          3 tabletki

   Od 21 do 25       1-2 tabletki dziennie         do 2 tabletek
Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.
Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie
nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.
Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy
rozpocząć leczenie ponownie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TABEX
Objawy występujące po przedawkowaniu leku TABEX są charakterystyczne dla objawów zatrucia
nikotyną. Objawami przedawkowania są: złe samopoczucie, nudności, wymioty, przyspieszenie akcji
serca, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia oddychania, zaburzenia widzenia, drgawki.
W przypadku wystąpienia nawet tylko jednego z opisywanych objawów lub objawu, który nie został
wymieniony w ulotce, należy zaprzestać przyjmowania leku TABEX i skontaktować się z lekarzem
lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku TABEX
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku TABEX
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.


4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zwykle obserwuje się łagodne do umiarkowanych w nasileniu działania niepożądane, takie jak
dolegliwości żołądkowo-jelitowe (suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, nudności, wymioty, zmiany
smaku, zaparcie, biegunka, wzdęcia, pieczenie języka, zgaga, nadmierne ślinienie), zwiększenie
apetytu i przyrost masy ciała oraz rozdrażnianie. Ponadto może występować wzmożona męczliwość,
złe samopoczucie, zmęczenie, łzawienie oczu, przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, zwyżki
ciśnienia tętniczego, bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne
sny, koszmary), zmiany nastroju, lęk, trudności w koncentracji, osłabienie popędu płciowego,
duszność, wzmożone odkrztuszanie, bóle mięśniowe, wysypka, wzmożona potliwość, zmniejszenie
elastyczności skóry, wzrost aktywności enzymów wątrobowych.

Wymienione działania niepożądane występują głównie w początkowym okresie leczenia i ustępują
wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy
odstawienia), a nie przyjmowania leku TABEX

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


5. Jak przechowywać lek TABEX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C, w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła i
wilgoci. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


6.   Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera lek TABEX
-  Substancją czynną leku jest cytyzyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.
-  Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu
  stearynian. Skład otoczki (Opadry II): hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek,
  glikol polietylenowy 3000, triacetyna, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza
  czarny.

Jak wygląda lek TABEX i co zawiera opakowanie
Tekturowe pudełko zawiera 100 tabletek (5 blistrów PVC/Al po 20 tabletek).


Podmiot odpowiedzialny
Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa

Wytwórca
SOPHARMA PLC
16, Iliensko Shosse str., 1220 Sofia, Bułgaria

Kategoria dostępności: OTC - Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

        
                    CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.  NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TABEX 1,5 mg tabletki powlekane


2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny (Cytisinum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Jedna tabletka powlekana
zawiera 28 mg laktozy.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.


4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania

Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu leczniczego Tabex pozwala na
uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od
palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku Tabex
jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

4.2  Dawkowanie i sposób podawania

Jedno opakowanie preparatu Tabex (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię.
Czas leczenia to 25 dni.

Tabex należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym
schematem.
Od 1. do 3. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 2 godziny (6 tabletek na dobę).
Od 4. do 12. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 2,5 godziny (5 tabletek na dobę).
Od 13. do 16. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 3 godziny (4 tabletki na dobę).
Od 17. do 20. dnia należy przyjmować 1 tabletkę co 5 godzin (3 tabletki na dobę).
Od 21. do 25. dnia należy przyjmować 1-2 tabletki na dobę.


Osoba paląca powinna definitywnie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu
leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie
na zapalenie nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.
Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3
miesięcy rozpocząć leczenie ponownie.

4.3  Przeciwwskazania
Tabex jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, jak również w przypadku:
  - niestabilnej dławicy piersiowej,
  - przebytego niedawno zawału serca,
  - klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
  - niedawno przebytego udaru mózgu,
  - w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tabex powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od
palenia tytoniu. Pacjent powinien wiedzieć, że przyjmowanie preparatu Tabex i kontynuacja
palenia tytoniu może doprowadzić do wzmożenia działań niepożądanych nikotyny.
Tabex należy ostrożnie stosować w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności
serca, nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnic i innych
chorób naczyń obwodowych, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby
refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych postaci schizofrenii,
niewydolności nerek i wątroby.
Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, nie zaleca się stosowania preparatu
Tabex u dzieci poniżej 18. roku życia i pacjentów w podeszłym wieku powyżej 65. roku
życia.
Jedna tabletka preparatu Tabex zawiera 28 mg laktozy i dlatego lek nie powinien być
stosowany przez pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5  Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować preparatu Tabex razem z lekami przeciwgruźliczymi. Brak innych
danych klinicznych dotyczących istotnych interakcji produktu z innymi lekami.

4.6  Ciąża i laktacja

Produkt Tabex jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią (patrz
punkt 4.3).

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
   urządzeń mechanicznych w ruchu

Tabex nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8  Działania niepożądane

Badania kliniczne i dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu wskazują na dobrą
tolerancję produktu. Odsetek pacjentów, którzy przerywali leczenie cytyzyną z powodu
działań niepożądanych, wynosił 6-15,5% i w badaniach kontrolowanych był porównywalny
do odsetka pacjentów przerywających leczenie w grupie otrzymującej placebo. Zwykle
obserwowano łagodne do umiarkowanych działania niepożądane, dotyczące najczęściej
układu pokarmowego. Większość z nich występowała głównie w początkowym okresie
terapii i ustępowała wraz z jej trwaniem. Objawy te mogły być również wynikiem
zaprzestania palenia tytoniu, a nie leczenia preparatem Tabex.

Poniżej przedstawiono zestawienie działań niepożądanych, pogrupowanych ze względu na
klasyfikację układów i narządów oraz częstość ich występowania u pacjentów w badaniach
klinicznych.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: męczliwość (7%), złe samopoczucie (1%),
zmęczenie (<1%)

Zaburzenia oka: łzawienie (<1%)

Zaburzenia serca: przyspieszenie akcji serca (<1%-14%), zwolnienie akcji serca (1%)

Zaburzenia naczyniowe: zwyżki ciśnienia tętniczego (7%)

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy (<1%-17%), zawroty głowy (2-4%), uczucie
ciężkości głowy (<1%), rozdrażnienie (36%), zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość,
dziwne sny, koszmary) (1%-21%), zmiany nastroju (15%), lęk (11%), trudności w
koncentracji (1%-6%), osłabienie popędu płciowego (<1%)

Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej (35%), bóle brzucha (głównie w
nadbrzuszu)(0-20%), nudności (1%-11,5%), wymioty (<1%-4%), zmiany smaku (1%-4%),
zaparcie (<1%-8%), biegunka (2%), wzdęcia (1%), pieczenie języka (1%), zgaga (<1%-2%),
nadmierne ślinienie (<1%)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmiana apetytu (głównie zwiększenie) (47%), przyrost
masy ciała (21%)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność (<1%), wzmożone
odkrztuszanie (<1%)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśniowe (<1%-10%)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka (2%), wzmożona potliwość (<1%),
zmniejszenie elastyczności skóry (<1%)

Badania diagnostyczne: wzrost aktywności aminotransferaz (<1%).

4.9  Przedawkowanie

Objawy występujące po przedawkowaniu preparatu Tabex są charakterystyczne dla objawów
zatrucia nikotyną. Objawami przedawkowania są: nudności, wymioty, przyspieszenie akcji
serca, wahania ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia oddychania, zaburzenia widzenia,
drgawki kloniczne. We wszystkich przypadkach przedawkowania należy podjąć działania
zgodne z ogólnymi zasadami postępowania w przypadku ostrych zatruć; należy wykonać
płukanie żołądka i kontrolować diurezę przy użyciu płynów infuzyjnych i leków
moczopędnych. W zależności od potrzeb można zastosować leki przeciwpadaczkowe,
działające na układ sercowo-naczyniowy i pobudzające oddychanie. Należy monitorować
oddech, ciśnienie krwi i akcję serca.


5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1  Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w uzależnieniu od nikotyny.
Kod ATC: N07BA

Substancją czynną preparatu Tabex jest alkaloid roślinny cytyzyna (występujący m.in. w
nasionach złotokapu Laburnum), o budowie chemicznej podobnej do nikotyny, wywierający
działanie na acetylocholinergiczne receptory nikotynowe. Działanie cytyzyny jest podobne do
nikotyny, lecz na ogół słabsze. Cytyzyna konkuruje z nikotyną o te same receptory, a ze
względu na silniejsze wiązanie, stopniowo wypiera z nich nikotynę. Ma słabszą od nikotyny
zdolność pobudzania receptorów nikotynowych, głównie podtypu α 4 β 2 (jest ich częściowym
agonistą) i słabiej niż nikotyna przechodzi do ośrodkowego układu nerwowego. Uważa się, że
w ośrodkowym układzie nerwowym cytyzyna działa na mechanizm powodujący uzależnienie
od nikotyny i wpływa na uwalnianie neuroprzekaźników. Zapobiega zależnej od nikotyny
pełnej aktywacji mezolimbicznego układu dopaminergicznego i umiarkowanie zwiększa
stężenie dopaminy w mózgu, łagodząc tym samym ośrodkowe objawy odstawienia nikotyny.
W obwodowym układzie nerwowym cytyzyna pobudza, a następnie poraża zwoje
wegetatywne układu nerwowego, powoduje odruchową stymulację oddychania i wydzielanie
katecholamin z części rdzeniowej nadnerczy, podnosi ciśnienie krwi i przeciwdziała
obwodowym objawom odstawienia nikotyny. Pozwala to na uzyskanie stopniowego
zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez
objawów abstynencji.

5.2  Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka u zwierząt:
Po podaniu doustnym u myszy 2 mg/kg znakowanej cytyzyny wchłonięciu ulegało 42%
podanej dawki, maksymalne stężenie cytyzyny we krwi odnotowano po 120 godzinach, a w
ciągu 24 godzin 18% podanej dawki było wydalane z moczem. Okres półtrwania cytyzyny,
określony po podaniu dożylnym, wynosił 200 minut; blisko 1/3 dawki podanej dożylnie w
ciągu 24 godzin wydalana była z moczem, a 3% dawki w ciągu 6 godzin z kałem. Spośród
badanych narządów i tkanek największe stężenia leku uzyskano w wątrobie, nadnerczach i
nerkach. Po podaniu dożylnym stężenie cytyzyny w żółci było 200 razy większe niż we krwi.
Po przezskórnym podaniu cytyzyny królikom stały poziom jej stężenia we krwi osiągany był
dwufazowo. Pierwsza faza trwała 24 godziny, druga faza przez następne 3 dni. W pierwszej
fazie szybkość wchłaniania leku i jego stężenie we krwi były dwukrotnie większe niż w
drugiej fazie. Objętość dystrybucji (Vd) u królików po podaniu doustnym i dożylnym
wynosiła odpowiednio 6,21 l/kg i 1,02 l/kg.
Po podaniu podskórnym cytyzyny samcom szczurów w dawce 1 mg/kg jej stężenie we krwi
wynosiło 516 ng/ml, a stężenie w mózgu 145 ng/ml. Stężenie w mózgu stanowiło niespełna
30% stężenia we krwi. W podobnych doświadczeniach z podskórnie podawaną nikotyną,
stężenie nikotyny w mózgu stanowiło 65% stężenia we krwi.

Farmakokinetyka u ludzi:
Właściwości farmakokinetyczne cytyzyny badano po podaniu pojedynczej dawki doustnej
(jednej tabletki powlekanej) preparatu Tabex u 36 zdrowych ochotników.
Po podaniu doustnym cytyzyna szybko wchłaniała się z przewodu pokarmowego. Średnie
maksymalne stężenie w osoczu 15,55 ng/nl osiągnięto po średnio 0,92 godziny. Cytyzyna
była w niewielkim stopniu metabolizowana. 64% podanej dawki uległo wydaleniu w postaci
niezmienionej z moczem w ciągu 24 godzin. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji
wynosił ok. 4 godziny. Średni czas przebywania leku w organizmie (MRT) wynosił ok. 6
godzin.

5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących
bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności,
toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego
zagrożenia dla człowieka. Indeks terapeutyczny oszacowany w badaniach doświadczalnych u
myszy, szczurów i psów jest szeroki.
Nie wykazano zaburzeń pracy serca u świnek morskich po jednokrotnym podaniu cytyzyny.
Badania toksykologiczne po podaniu wielokrotnym u myszy, szczurów i psów nie wykazały
istotnego działania toksycznego w stosunku do hemopoezy, błony śluzowej żołądka, nerek,
wątroby i innych narządów wewnętrznych. Badania na izolowanych komórkach wątroby i
nerek nie wykazały istotnego działania toksycznego cytyzyny w porównaniu z nikotyną, za
wyjątkiem bardziej wyrażonego działania toksycznego w teście peroksydacji lipidów, co
może być związane z faktem, że cytyzyna nie podlega w znaczącym stopniu biotransformacji
w hepatocytach.
Nie wykazano działania genotoksycznego cytyzyny u myszy. Nie wykazano działania
embriotoksycznego u szczurów. Nie stwierdzono działania teratogennego w badaniach z
wykorzystaniem zarodków kurcząt, działanie embriotoksyczne stwierdzono w przypadku
ekspozycji zarodków kurcząt na cytyzynę w dawkach maksymalnych i wyższych niż
maksymalne stosowane u ludzi.


6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Substancje pomocnicze:
Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian do 100 mg.
Skład otoczki (Opadry II):
Hypromeloza 6cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek, glikol polietylenowy 3000,
triacetyna, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu. Chronić od światła
i wilgoci.
6.5   Rodzaj i zawartość opakowania

Tekturowe pudełko zawierające 100 tabletek (5 blistrów PVC/Al po 20 tabletek).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.


7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
     DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa


8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Nr: R/3425


9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
   OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.09.1982 / 12.12.2008 / 06.06.2011


10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
   CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

          

Inne leki Cytisinum: