SORBACT Kompres 7x9cm:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
ABIGO MEDICAL AB, SZWECJA
Pozwolenie w Polsce
PL/DR
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
ABIGO MEDICAL AB, SZWECJA
Postać
-
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 11.65 Bez dokumentu
2 Chory wg wskazań (Epidermolysis bullosa) Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
3 Chory wg wskazań (Przewlekłe owrzodzenia) 30% 3.50 Recepta biała (Rp)
4 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
5 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych -
6 Inwalida wojskowy i rodzina -
7 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatnie* 0.00 Recepta biała (Rp)
8 Chory na azbestozę -

Inne leki -: