Soluvit N:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
DELFARMA SP. Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
2722/909/12
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
FRESENIUS KABI HELLAS A.E., GRECJA
Postać
proszek do przygotowania roztworu do infuzji
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lz
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania

Inne leki -: