Sir. Tussipini D:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
7890
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A., POLSKA
Postać
-
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek dostępny bez recepty
                 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

                Vivacor, 12,5 mg, tabletki
                Vivacor, 25 mg, tabletki

                    Carvedilolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
 informacja.
- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
 może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
- Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
 niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Vivacor i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vivacor
3. Jak stosować lek Vivacor
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vivacor
6. Inne informacje


1. CO TO JEST LEK VIVACOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Vivacor zawiera substancję czynną o nazwie karwedylol. Karwedylol należy do leków z grupy
beta-adrenolityków wykazujących działanie rozszerzające naczynia krwionośne. Stosowany jest w
leczeniu nadciśnienia tętniczego (podwyższone ciśnienie krwi), dławicy piersiowej (napadowe bóle w
okolicy serca z odczuciem zaciskania klatki piersiowej) i jako leczenie wspomagające w przewlekłej
niewydolności serca, poprawiając jego funkcjonowanie.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU VIVACOR

Kiedy nie zażywać leku Vivacor
-   jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na karwedylol lub którykolwiek z
    pozostałych składników leku Vivacor;
-   jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, wymagająca dożylnego podawania
    niektórych leków (podawane bezpośrednio do żyły);
-   jeśli u pacjenta występują trudności w oddychaniu związane z astmą (nagłe ataki trudności w
    oddychaniu) lub z powodu jakiejkolwiek choroby płuc w przeszłości;
-   jeśli u pacjenta występują niektóre typy zaburzeń układu przewodzącego serca (tzw. blok
    przedsionkowo-komorowy typu II lub III lub tzw. zespół chorego węzła zatokowego);
-   jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny);
-   jeśli pacjent ma spowolnione bicie serca (z częstością mniejszą niż 50 uderzeń na minutę) lub
    niskie ciśnienie tętnicze krwi (ze skurczowym ciśnieniem-pierwsza liczba-poniżej 80 mm Hg);
-   jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby;
-   jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia w równowadze kwasowo-zasadowej (kwasica
    metaboliczna, kwasica);
-   jeśli u pacjenta występuje nieleczona nadczynność gruczołu nadnerczy (phaeochromocytoma);
  - jeśli pacjent jest leczony dożylnymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia
    tętniczego krwi lub chorób serca (werapamil lub diltiazem);
  - jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba serca pochodzenia płucnego lub jeśli
    stwierdzono podwyższone ciśnienie krwi w tętnicach płucnych;
  -  jeśli pacjent jest w trakcie leczenia pewnymi typami leków przeciwdepresyjnych (inhibitorów
    MAO).

Lek Vivacor nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Vivacor
  - jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek choroby serca;
  - jeśli u pacjenta występują skłonności do stanów skurczowych oskrzeli;
  - jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;
  - jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietypową odmianę dławicy piersiowej zwanej dławicą
    Prinzmetala spowodowaną przez skurcz naczyń wieńcowych;
  - jeśli pacjent ma bardzo zmniejszone krążenie krwi w dłoniach i stopach, następstwem czego
    jest uczucie chłodu, pojawia się ból lub chromanie przestankowe;
  - jeśli u pacjenta występuje zespół Raynauda (początkowo zasinienie palców rąk lub stóp,
    potem blednięcie i następnie zaczerwienienie ze współistniejącym bólem);
  - jeśli u pacjenta występują choroby wątroby lub nerek;
  - jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy;
  - jeśli u pacjenta występowały ciężkie reakcje uczuleniowe (np. na ukąszenia owadów lub
    pokarm) lub jeśli pacjent przeszedł lub jest w trakcie leczenia odczulającego;
  - jeśli stosowany jest lek Vivacor a planowany jest zabieg operacyjny z zastosowaniem leku
    znieczulającego (w takim przypadku należy poinformować anestezjologa, odpowiedzialnego
    za przeprowadzenie znieczulenia o przyjmowaniu leku Vivacor);
  - jeśli u pacjenta występuje łuszczyca;
  - jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe.

Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia oddychania, które nie są leczone, lek Vivacor może
nasilić trudności w oddychaniu. W takich przypadkach może być konieczne dostosowanie
przyjmowanej dawki lub przerwanie leczenia karwedylolem.

Podczas leczenia karwedylolem, szczególnie na początku terapii, objawy niewydolności serca mogą
się nasilać, może się to przejawiać zmęczeniem, skróconym oddechem, obrzękiem nóg
(opuchnięciem). W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy poinformować o
tym lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana dawki karwedylolu.

Jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca ze współistniejącym obniżonym ciśnieniem tętniczym
krwi (ciśnienie niższe niż 100 mm Hg), zaburzeniami dopływu krwi do serca (choroba niedokrwienna
serca), stwardnieniem tętnic (miażdżyca tętnic) i (lub) chorobami nerek, w takim przypadku należy
kontrolować czynność nerek. Może okazać się konieczne zmniejszenie dawki leku. Jeżeli pacjent
odczuwa objawy wskazujące na zaburzenie czynności nerek (zwiększenie masy ciała, zmniejszenie
częstości oddawania moczu, swędzenie) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek Vivacor może maskować lub osłabiać objawy hipoglikemii tj. zmniejszonego stężenia glukozy we
krwi (nerwowość, drżenie, przyspieszone bicie serca). Dlatego u pacjentów z cukrzycą konieczne jest
częste kontrolowanie stężenia glukozy we krwi. Lekarz może wtedy zmienić dawkę leku
przeciwcukrzycowego.

Stosowanie leku Vivacor z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

Stosowanie innych leków może mieć wpływ na leczenie lekiem Vivacor. Należy powiedzieć
lekarzowi, jeśli są przyjmowane następujące leki, ponieważ może to wymagać zastosowania
szczególnej ostrożności:
  - digoksyna (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca),
  - ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy),
  - cymetydyna (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, zgagi, zarzucania kwaśnej treści
    żołądkowej),
  -  ketokonazol (lek stosowany w leczeniu grzybicy),
  -  fluoksetyna (lek stosowany w leczeniu depresji),
  -  haloperidol (lek stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych),
  -  erytromycyna (antybiotyk),
  -  cyklosporyna (lek osłabiający system immunologiczny organizmu, zapobiegający reakcjom
    odrzutu, po przeszczepie organów, jak również stosowany w np. niektórych schorzeniach
    reumatycznych lub dermatologicznych),
  -  klonidyna (lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi lub stosowany w leczeniu migreny),
  -  werapamil, diltiazem, amiodaron (leki stosowane w leczeniu nieregularnego bicia serca),
  -  chinidyna, disopiramid, meksyletyna, propafenon, flekainid (leki stosowane w leczeniu
    nieregularnego bicia serca),
  -  innych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi. Karwedylol może nasilać działanie innych
    jednocześnie przyjmowanych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi (np. antagoniści
    receptora alfa1) i leków, które obniżają ciśnienie tętnicze krwi jako działanie niepożądane np.
    barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki), fenotiazyny (stosowane w leczeniu psychoz),
    trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji), leki rozszerzające
    naczynia i alkohol,
  -  insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe (leki zmniejszające stężenie cukru we krwi),
    ponieważ ich działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi może być nasilone a objawy
    zmniejszonego stężenia cukru we krwi zostaną zamaskowane,
  -  leki znieczulające wziewne (leki stosowane w znieczuleniu),
  -  sympatykomimetyki (leki które zwiększają aktywność układu współczulnego),
  -  dihydropirydyny (leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi i chorób
    serca),
  -  azotany (leki stosowane w leczeniu chorób serca), ponieważ mogą spowodować nagłe
    zmniejszenie ciśnienia tętniczego osłabiając działanie karwedylolu,
  -  leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (leki, które zmniejszają napięcie mięśni),
  -  ergotamina (lek stosowany w leczeniu migreny),
  -  niektóre leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne), estrogeny (hormony) i
    kortykosteroidy (hormony nadnerczy), które mogą w niektórych przypadkach zmniejszać
    działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi karwedylolu,
  -  leki zawierające rezerpinę, guanetedynę, metyldopę, guanfacynę i inhibitory
    monoaminooksydazy (MAO), leki stosowane w leczeniu depresji, ponieważ mogą one
    spowodować dalsze spowolnienie akcji serca serca i (lub) obniżenie ciśnienia krwi.

Stosowanie leku Vivacor z jedzeniem i piciem
Lek Vivacor może być przyjmowany z posiłkiem lub bez. Pacjentom z przewlekłą niewydolnością
serca zaleca się przyjmowanie leku Vivacor z posiłkiem, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia
zawrotów głowy spowodowanych nagłym obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.
Lek Vivacor może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Vivacor podczas ciąży.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę, należy poinformować o tym lekarza przed
zastosowaniem leku Vivacor.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjentka zaszła w ciążę podczas stosowania leku
Vivacor.

Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach w okresie laktacji wskazują, że karwedylol przenika
do mleka, dlatego lek Vivacor nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Ten lek ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń
mechanicznych. U niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie, szczególnie na
początku leczenia i w trakcie dostosowywania leczenia. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy
lub osłabienia podczas przyjmowania leku, należy unikać prowadzenia pojazdów lub pracy
wymagającej zwiększonej uwagi.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Vivacor
Każda tabletka leku Vivacor 12,5 mg zawiera 62,5 mg laktozy.
Każda tabletka leku Vivacor 25 mg zawiera 125 mg laktozy.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.


3. JAK STOSOWAĆ LEK VIVACOR

Lek Vivacor należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy
ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjent odczuwa, że działanie leku Vivacor
jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki należy
połykać popijając przynajmniej połową szklanką wody.

Tabletki leku Vivacor dostępne są w następujących mocach:
6,25 mg, 12,5 mg i 25 mg

Nadciśnienie tętnicze

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg na dobę przez pierwsze dwa dni. Najczęściej stosowana,
skuteczna u większości pacjentów dawka podtrzymująca podawana raz na dobę wynosi 25 mg. W
przypadkach, w których dawka 25 mg na dobę jest nieskuteczna, lekarz zaleci stopniowe zwiększanie
dawki do czasu wystąpienia oczekiwanego efektu. Maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. Dawka
może być przyjęta raz na dobę lub może być podzielona na dwie równe dawki, rano i wieczorem.

Dławica piersiowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni. Dawka
podtrzymująca wynosi zwykle 25 mg dwa razy na dobę. Jeśli jest to konieczne, po dwóch tygodniach
leczenia lekarz może zalecić dalsze zwiększanie dawki. Maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg
dwa razy na dobę.

Przewlekła niewydolność serca

W przewlekłej niewydolności serca zarówno rozpoczęcie stosowania leku Vivacor jak i dostosowanie
dawki zostanie przeprowadzone w warunkach szpitalnych pod nadzorem kardiologa i poprzedzone
oceną stanu klinicznego pacjenta.

Zalecana dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez pierwsze
dwa tygodnie. Jeśli lekarz uzna to za konieczne, dawka może być zwiększona po dwóch tygodniach
do 6,25 mg dwa razy na dobę, następnie do 12,5 mg dwa razy na dobę, następnie do 25 mg dwa razy
na dobę.
Dla pacjentów o masie mniejszej niż 85 kg i dla pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością serca
niezależnie od masy ciała, maksymalna dawka dobowa wynosi 25 mg na dobę. Dla pacjentów o masie
większej niż 85 kg, z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca, maksymalna dawka dobowa
wynosi 50 mg dwa razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca lub niewydolnością nerek
mogą przyjmować zwykłe dawki dla dorosłych.
Dla pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą dławicą piersiową (ból w klatce piersiowej)
maksymalna dawka dobowa wynosi 25 mg na dobę.

Zastosowanie większej dawki niż zalecana leku Vivacor
W przypadku zażycia większej dawki leku Vivacor lub jeśli lek zostanie przypadkowo połknięty przez
dziecko, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się do najbliższego szpitala w
celu uzyskania opinii dotyczącej ryzyka oraz porady co do dalszego postępowania.
Objawy przedawkowania mogą obejmować uczucie omdlenia spowodowane nadmiernym
zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi, spowolnieniem częstości uderzeń serca i w ciężkich
pojedynczych przypadkach także zatrzymanie akcji serca. Mogą wystąpić trudności w oddychaniu,
zwężenie dróg oddechowych, złe samopoczucie, zaburzenia świadomości oraz drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Vivacor
W przypadku zapomnienia przyjęcia dziennej dawki leku (lub dawek), należy ją pominąć, a kolejną
dawkę przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej (lub większej) w celu
uzupełnienia pominiętej(ych) dawki(ek) leku.
Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku Vivacor
Stosowanie leku Vivacor jest długotrwałe. Nagłe zaprzestanie kontynuowania leczenia może
prowadzić do wystąpienia bólu w klatce piersiowej i zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi,
szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową, dlatego lek powinien być odstawiany stopniowo, według
zaleceń lekarza.

W przypadku stosowania leku Vivacor jednocześnie z klonidyną, nie wolno zaprzestawać stosowania
ich bez zalecenia lekarza, ponieważ może to nadmiernie zwiększyć ciśnienie krwi. Leki powinny być
odstawiane stopniowo, według zaleceń lekarza.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty


4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Vivacor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość występowania możliwych działań niepożądanych zestawiono w tabeli poniżej:

Bardzo często         występują u więcej niż u 1 na każdych 10 pacjentów
Często             występują u mniej niż u 1 na każdych 10 pacjentów lecz więcej
                niż u 1 na 100 pacjentów
Niezbyt często         występują u mniej niż u 1 na każdych 100 pacjentów lecz więcej
                niż u 1 na 1000 pacjentów
Rzadko             występują u mniej niż u 1 na każdych 100 pacjentów lecz więcej
                niż u 1 na 10 000 pacjentów
Bardzo rzadko         występują u mniej niż u 1 na każdych 10 000 pacjentów, w tym
                pojedyncze przypadki

Większość działań niepożądanych jest zależna od dawki i przemija po zmniejszeniu dawki lub
przerwaniu stosowania leczenia. Niektóre działania niepożądane mogą wystąpić na początku leczenia i
samoistnie ustąpić podczas kontynuacji leczenia.

Działania niepożądane u pacjentów z niewydolnością serca

Bardzo często
Zawroty głowy i bóle głowy, zazwyczaj o niewielkim nasileniu i występujące głównie na początku
leczenia, osłabienie (także zmęczenie).

Często
Zwolnienie bicia serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi np. przy gwałtownej zmianie pozycji na
stojącą (niedociśnienie ortostatyczne), obrzęki (obrzęk więcej niż jednej części ciała, obrzęki w
okolicy narządów płciowych, obrzęki kończyn dolnych), zatrzymanie płynów, nudności, biegunka i
wymioty, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą,
pogorszenie tolerancji glukozy, zwiększenie masy ciała, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi,
zaburzenia widzenia.

Niezbyt często
Omdlenia (także stany przedomdleniowe), zaburzenia przewodzenia pobudzeń w sercu, nasilenie
istniejącej niewydolności serca podczas zwiększania dawki leku, zaparcia.

Rzadko
Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), pojedyncze przypadki zmniejszenia liczby
białych krwinek (leukopenia), ostra niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek.

Może wystąpić zapalenie skóry i wzmożone pocenie się.

Działania niepożądane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową

Często
Zawroty głowy, bóle głowy i zmęczenie zazwyczaj o niewielkim nasileniu i występujące głównie na
początku leczenia, zwolnienie bicia serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi np. przy gwałtownej
zmianie pozycji na stojącą (niedociśnienie ortostatyczne) zwłaszcza na początku leczenia, astma i
duszność u podatnych pacjentów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, ból brzucha, biegunka),
bóle kończyn, zmniejszenie wydzielania łez.

Niezbyt często
Obniżenie nastroju, zaburzenia snu, uczucie mrowienia, kłucia i pieczenia (parestezje), osłabienie,
omdlenia, obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie), zaburzenia krążenia obwodowego (ziębnięcie
kończyn, choroby naczyń obwodowych, zaostrzenie chromania przestankowego, objaw Raynauda),
zaburzenia przewodzenia pobudzeń w sercu, dławica piersiowa (włącznie z bólem w klatce
piersiowej), objawy niewydolności serca i obrzęki obwodowe, zaparcie, wymioty, reakcje skórne (np.
wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka świąd, zmiany przypominające liszaj płaski oraz
nadmierne pocenie się). Może dochodzić do wystąpienia zmian łuszczycowych lub nasilenia już
istniejących zmian, impotencja, zaburzenia widzenia.

Rzadko
Niedrożność nosa, świsty, objawy grypopodobne, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia
oddawania moczu, podrażnienie oczu.

Możliwe jest ujawnienie się utajonej cukrzycy, pogorszenie przebiegu już istniejącej cukrzycy,
pogorszenie tolerancji glukozy.
Donoszono o pojedynczych przypadkach wystąpienia reakcji alergicznych, zmniejszenia liczby płytek
krwi (trombocytopenia) i białych krwinek (leukopenia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK VIVACOR

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.
Chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Vivacor po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Vivacor
Substancją czynną leku jest karwedylol.
Jedna tabletka zawiera 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu.

Inne składniki leku to:
Vivacor 12,5 mg - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu
stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.
Vivacor 25 mg - skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, magnezu
stearynian, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Vivacor i co zawiera opakowanie

12,5 mg, tabletka: podłużna, obustronnie wypukła, z rowkiem dzielącym po jednej stronie, barwy białej
do kremowej.
25 mg, tabletka: okrągła, obustronnie wypukła, z rowkiem dzielącym po jednej stronie, barwy białej do
kremowej.

Tabletki można podzielić na dwie równe części.

Tabletki Vivacor 12,5 mg i 25 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 30 lub 60 tabletek w
blistrach z folii PVC/Aluminium, zapakowanych w pudełka tekturowe.


Podmiot odpowiedzialny
ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA
ul. Annopol 6 B, 03-236 Warszawa
Polska

Wytwórca
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38.
Węgry


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
ul. Annopol 6 B, 03-236 Warszawa
Nr telefonu: (22) 51 91 500


Data zatwierdzenia ulotki:

        
Informacje w trakcie uzupełniania

Inne leki -: