Qlaira:

Nazwa międzynarodowa:
Estradioli valeras, Dienogestum
Podmiot odpowiedzialny:
BAYER SCHERING PHARMA AG, NIEMCY
Pozwolenie w Polsce
15221
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BAYER SCHERING PHARMA AG, NIEMCY
SCHERING GMBH AND CO.PRODUCTIONS, NIEMCY
Postać
tabletki powlekane
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Kod ATC
G03AA12
                  ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


                  Qlaira, tabletki powlekane
                 Estradioli valeras + Dienogestum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
  Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
   informacja.
  Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może
   im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
   niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:
1.   CO TO JEST LEK QLAIRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE                  2
2.   INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Qlaira                    2
    Kiedy nie należy stosować leku Qlaira                         2
    Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Qlaira                3
    Lek Qlaira a zakrzepica żylna/tętnicza                         3
    Lek Qlaira a rak                                    4
    Krwawienie śródcykliczne                                5
    Co należy zrobić, jeżeli w 26. dniu lub w ciągu kilku kolejnych dni nie wystąpi
    krwawienie                                       5
    Stosowanie leku Qlaira z innymi lekami                         5
    Badania laboratoryjne                                 6
    Ciąża i karmienie piersią                               6
    Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn                         6
    Ważne informacje o niektórych składnikach leku Qlaira                 6
3.   JAK STOSOWAĆ LEK Qlaira                                6
    Przygotowanie tekturowego pudełka z blistrem (opakowanie typu „portfelik”)       6
    Kiedy można rozpocząć pierwsze opakowanie typu „portfelik”               7
    Zażycie większej niż zalecana dawki leku Qlaira                    7
    Pominięcie zażycia leku Qlaira                             8
    Stosowanie u dzieci                                  10
    Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub ciężka biegunka              10
    Przerwanie stosowania leku Qlaira                           10
4.   MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE                             10
5.   JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Qlaira                              12
6.   INNE INFORMACJE                                    12
1. CO TO JEST LEK Qlaira I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

-   Qlaira jest tabletką antykoncepcyjną stosowaną w celu zapobiegania ciąży.
-   Qlaira jest stosowana w leczeniu silnego krwawienia menstruacyjnego (nie wywołanego
    przez żadną chorobę macicy) u kobiet, które chcą stosować antykoncepcję doustną.
-   Każda kolorowa tabletka zawiera niewielką ilość żeńskich hormonów, a mianowicie:
   estradiolu walerianian lub estradiolu walerianian w skojarzeniu z dienogestem.
-   Dwie białe tabletki nie zawierają substancji czynnych i są określane jako „placebo”.
-   Tabletki antykoncepcyjne, które zawierają dwa hormony, nazywa się „tabletkami
   złożonymi”.


2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Qlaira


Uwagi ogólne
Zanim będzie można rozpocząć stosowanie leku Qlaira, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia
oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, zależnie od stanu
pacjentki, może także wykonać inne badania.
W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których powinno się przerwać stosowanie leku Qlaira
lub, w których niezawodność leku może się zmniejszyć. W takich sytuacjach należy powstrzymać
się od odbywania stosunków płciowych, albo zastosować dodatkowe, niehormonalne środki
antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody mechaniczne. Nie należy stosować metody
kalendarzowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ Qlaira
modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.
Qlaira, tak jak inne hormonalne produkty antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem
HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Kiedy nie należy stosować leku Qlaira
-  jeżeli występuje obecnie lub występował w przeszłości zakrzep (zakrzepica) w naczyniu
   krwionośnym nogi, płuca (zatorowość płucna) lub innych narządów;
-  jeżeli występuje obecnie lub występował w przeszłości zawał serca lub udar mózgu;
-  jeżeli występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba, która może prognozować
   zawał serca (np. dławica piersiowa, która powoduje silny ból w klatce piersiowej) lub udar
   mózgu (np. przemijający niewielki udar bez następstw);
-  jeżeli występuje obecnie lub występowała w przeszłości pewna postać migreny
   (z tzw. ogniskowymi objawami neurologicznymi);
-  jeżeli występuje choroba, która może zwiększać ryzyko zakrzepicy tętnic. Dotyczy to
   następujących chorób:
   • cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
   • bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi,
   • bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
-  jeżeli występują zaburzenia krzepnięcia (na przykład niedobór białka C);
-  jeżeli występuje obecnie lub występowało w przeszłości zapalenie trzustki;
-  jeżeli występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba wątroby, a czynność wątroby
   w dalszym ciągu jest nieprawidłowa;
-  jeżeli występuje obecnie lub występował w przeszłości nowotwór wątroby;
-  jeżeli występuje obecnie lub występował w przeszłości rozpoznany lub podejrzewany rak
   piersi lub narządów płciowych;
-  jeżeli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy;
-  jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na estradiolu walerianian lub dienogest, lub
   którykolwiek z pozostałych składników leku Qlaira. Może to spowodować świąd, wysypkę lub
   obrzęk.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Qlaira

W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Qlaira lub
jakiejkolwiek złożonej tabletki antykoncepcyjnej; konieczne może też być regularne badanie przez
lekarza. Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów należy poinformować o tym lekarza przed
rozpoczęciem stosowania leku Qlaira. Podobnie, jeżeli podczas stosowania leku Qlaira wystąpi lub
pogorszy się którykolwiek z poniższych stanów, należy skonsultować się z lekarzem:

-  jeżeli w bliskiej rodzinie występuje obecnie lub występował w przeszłości rak piersi;
-  jeżeli występuje choroba wątroby lub pęcherzyka żółciowego;
-  jeżeli występuje żółtaczka;
-  jeżeli występuje cukrzyca;
-  jeżeli występuje depresja;
-  jeżeli występuje choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego
  (zapalna choroba jelit);
-  jeżeli występuje zespół hemolityczno-mocznicowy - choroba krwi powodująca uszkodzenie nerek;
-  jeżeli występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa;
-  jeżeli występuje padaczka (patrz „Stosowanie leku Qlaira z innymi lekami”);
-  jeżeli występuje SLE (toczeń rumieniowaty układowy - choroba układu immunologicznego);
-  jeżeli występuje choroba, która po raz pierwszy pojawiła się w czasie ciąży lub podczas
  wcześniejszego stosowania hormonów płciowych (na przykład utrata słuchu, porfiria - choroba
  krwi), opryszczka ciężarnych (wysypka skórna z pęcherzykami w czasie ciąży), pląsawica
  Sydenhama (choroba układu nerwowego, w której występują mimowolne ruchy ciała);
-  jeżeli występuje lub kiedykolwiek wystąpiła ostuda (złotobrązowe plamy barwnikowe, tzw. plamy
  ciążowe, zwłaszcza na twarzy). W tym przypadku należy unikać bezpośredniej ekspozycji na
  światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe;
-  jeżeli występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy. Należy natychmiast zgłosić do lekarza,
  jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka i (lub)
  gardła i (lub) trudności w połykaniu lub pokrzywka wraz z trudnościami w oddychaniu. Produkty
  zawierające estrogeny mogą wywoływać lub pogarszać objawy obrzęku naczynioruchowego.
-  jeżeli występuje niewydolność serca lub nerek.

Lek Qlaira a zakrzepica żylna/tętnicza

Wszystkie poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności pochodzą z badań, w których stosowano złożone
tabletki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol. Nie wiadomo jeszcze, czy dotyczą one także
leku Qlaira.
Stosowanie każdej złożonej tabletki antykoncepcyjnej, w tym leku Qlaira, zwiększa ryzyko
wystąpienia u kobiety zakrzepu naczyń żylnych (zakrzepica żylna), w porównaniu z kobietą nie
stosującą żadnych tabletek antykoncepcyjnych.

Bardzo rzadko, zakrzepy krwi mogą powodować trwałą niesprawność lub nawet mogą prowadzić do
zgonu. Zakrzepy powstają głównie w następujących obszarach: na przykład żyły nóg (zakrzepica
żylna), tętnice serca (zawał serca), płuca (zatorowość płucna) lub mózg (udar).

Ryzyko zakrzepicy żył u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne zwiększa się:
-  z wiekiem;
-  w przypadku nadwagi;
-  w przypadku występowania w bliskiej rodzinie, u osób w młodym wieku zakrzepu (zakrzepicy)
  w nodze, płucu (zatorowość płucna) lub w innym narządzie;
-  jeżeli planowana jest operacja, jeżeli wystąpił poważny wypadek lub jeśli kobieta jest przez
  dłuższy czas unieruchomiona. Trzeba wówczas powiedzieć lekarzowi o tym, że przyjmuje się
  lek Qlaira, ponieważ być może trzeba będzie przerwać jego stosowanie na jakiś czas. Lekarz
  powie, kiedy ponownie rozpocząć przyjmowanie leku Qlaira. Zwykle ma to miejsce po około
  dwóch tygodniach od powrotu do zdrowia.
Stosowanie złożonych produktów antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem
wystąpienia zakrzepu naczyń tętniczych (zakrzepica tętnicza), na przykład naczyń krwionośnych
serca (zawał serca) lub mózgu (udar).

Ryzyko zakrzepicy tętnic u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne zwiększa się:
-  wraz z wiekiem;
-  jeśli kobieta pali papierosy. Zaleca się zaprzestanie palenia, gdy stosuje się lek Qlaira,
  szczególnie, jeżeli kobieta ma więcej niż 35 lat;
-  jeśli występuje duża zawartość tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów);
-  jeśli kobieta ma nadwagę;
-  jeśli w bliskiej rodzinie były przypadki wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u młodych
  osób;
-  jeśli stwierdzono wysokie ciśnienie tętnicze krwi;
-  jeśli występuje migrena;
-  jeśli występują problemy z sercem (wada zastawkowa, zaburzenia rytmu serca).

Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Qlaira i skontaktować się z lekarzem, jeżeli
zauważy się potencjalne objawy zakrzepicy lub udaru, takie jak:
-  silny ból i (lub) obrzęk jednej nogi;
-  nagły silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do lewego ramienia;
-  nagła duszność;
-  nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny;
-  wszelkie nietypowe, silne i długotrwałe bóle głowy lub nasilenie migreny;
-  częściowa lub całkowita utrata wzroku lub podwójne widzenie;
-  trudności w mówieniu lub niemożność mówienia;
-  zawroty głowy lub omdlenia;
-  osłabienie, dziwne odczucia lub drętwienie którejkolwiek części ciała;
-  nagły ostry ból żołądka.

Bezpośrednio po urodzeniu dziecka kobiety są bardziej narażone na wystąpienie zakrzepicy, dlatego
należy zapytać lekarza, w jakim czasie po porodzie można rozpocząć stosowanie złożonych tabletek
antykoncepcyjnych.

Lek Qlaira a rak

U kobiet stosujących złożone produkty antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka
piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem tabletek. Dla przykładu, większa
wykrywalność nowotworów u kobiet stosujących złożone tabletki antykoncepcyjne może wynikać
z faktu, że te kobiety są częściej badane przez lekarzy. Ryzyko nowotworów piersi zmniejsza się
stopniowo po przerwaniu stosowania złożonych hormonalnych produktów antykoncepcyjnych. Ważne
jest, aby regularnie badać piersi oraz skontaktować się ze swoim lekarzem jeśli wyczuje się
jakikolwiek guzek.

U kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne opisywano występowanie: rzadko - łagodnych
nowotworów wątroby, a jeszcze rzadziej - złośliwych nowotworów wątroby. W pojedynczych
przypadkach nowotwory te prowadziły do zagrażających życiu krwotoków wewnętrznych. Jeżeli
poczuje się nietypowy, silny ból brzucha, należy skontaktować się z lekarzem.

Niektóre badania sugerują, że długotrwałe stosowanie tabletek antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko
wystąpienia raka szyjki macicy. Nie jest jednak jasne, w jakim stopniu zachowania seksualne lub
inne czynniki, jak na przykład wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), zwiększają to ryzyko.

Krwawienie śródcykliczne
Przez kilka pierwszych miesięcy przyjmowania leku Qlaira mogą wystąpić nieoczekiwane
krwawienia. Zazwyczaj krwawienie rozpoczyna się w 26. dniu, czyli w dniu przyjęcia drugiej
ciemnoczerwonej tabletki, bądź w ciągu kilku kolejnych dni. Z dzienniczków, prowadzonych przez
kobiety uczestniczące w badaniu klinicznym leku Qlaira wynika, że nie nierzadko występowały one
w danym cyklu (zgłaszane przez 10-18% kobiet). Jeżeli nieoczekiwane krwawienia będą występować
dłużej niż przez 3 miesiące z rzędu, bądź jeżeli zaczną występować po kilku miesiącach, lekarz
powinien określić ich przyczynę.

Co należy zrobić, jeżeli w 26. dniu lub w ciągu kilku kolejnych dni nie wystąpi krwawienie

Z dzienniczków prowadzonych przez kobiety uczestniczące w badaniu klinicznym leku Qlaira
wynika, że nierzadko po 26. dniu nie występowało krwawienie z odstawienia (stwierdzone w 15%
cykli).

Jeżeli wszystkie tabletki były przyjmowane prawidłowo, nie występowały wymioty ani silna biegunka
i nie przyjmowano żadnych innych leków, prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest niewielkie.

Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi kolejno dwa razy lub jeżeli tabletki były przyjmowane
nieprawidłowo, może to oznaczać ciążę. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie
należy rozpoczynać następnego opakowania dopóki nie uzyska się pewności, że nie jest się w ciąży.

Stosowanie leku Qlaira z innymi lekami

Lekarzowi przepisującemu lek Qlaira należy zawsze powiedzieć, jakie leki lub produkty ziołowe
już się przyjmuje. Podobnie, każdemu innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inny lek
(lub farmaceucie wydającemu lek) należy powiedzieć, że stosuje się lek Qlaira. Udzielą oni
informacji, czy trzeba zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład
prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo.

Niektóre leki mogą powodować, że lek Qlaira będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub
mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to leków:
   stosowanych w leczeniu padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina,
    okskarbamazepina, topiramat, felbamat);
   stosowanych w leczeniu gruźlicy (np. ryfampicyna);
   stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV (rytonawir, newirapina) lub innych
    zakażeniach (antybiotyki takie jak: penicyliny, tetracykliny, gryzeofulwina);
   ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hipericum perforatum).


Niektóre leki mogą zwiększać stężenie substancji czynnych leku Qlaira we krwi. Należy
poinformować lekarza, jeżeli stosuje się:
    leki przeciwgrzybicze zawierające ketokonazol;
    antybiotyki zawierające erytromycynę.


-  Lek Qlaira może wpływać na działanie innych leków, np.:
   zawierających cyklosporynę;
   przeciwpadaczkowych - lamotrygina (może to prowadzić do zwiększenia częstotliwości
   napadów drgawkowych).

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz lub
farmaceuta mogą zalecić stosowanie dodatkowych środków zabezpieczających podczas
przyjmowania innego leku równocześnie z lekiem Qlaira.

Badania laboratoryjne
Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi lub innych badań laboratoryjnych, należy powiedzieć
lekarzowi lub personelowi laboratorium, że przyjmuje się lek Qlaira, ponieważ doustne produkty
antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.

Ciąża i karmienie piersią

Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Qlaira. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas
stosowania leku Qlaira, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się
z lekarzem. Jeśli pacjentka chce zajść w ciążę, może w dowolnym momencie przerwać stosowanie
leku Qlaira (patrz także „Przerwanie stosowania leku Qlaira”).

Na ogół nie zaleca się stosowania leku Qlaira, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce
przyjmować lek Qlaira w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie ma informacji sugerujących, że stosowanie leku Qlaira wpływa na zdolność prowadzenia
pojazdów lub obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Qlaira

Lek Qlaira zawiera laktozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Qlaira.


3.   JAK STOSOWAĆ LEK Qlaira

Każde tekturowe pudełko z blistrem (opakowanie typu „portfelik”) zawiera 26 kolorowych tabletek
zawierających substancje czynne i 2 białe tabletki placebo.

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Qlaira każdego dnia, w razie potrzeby popijając ją niewielką
ilością wody. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, lecz należy przyjmować je
w przybliżeniu o tej samej porze każdego dnia.

Przygotowanie tekturowego pudełka z blistrem (opakowanie typu „portfelik”)

Aby łatwiej było sprawdzić, czy przyjęło się tabletkę każdego dnia, w opakowaniu znajduje się
7 samoprzylepnych pasków ze skrótowymi nazwami dni tygodnia.
Należy wybrać pasek, na którym pierwszy wymieniony dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia
danego opakowania. Np. jeśli pierwszy dzień stosowania wypada w środę, to należy nakleić pasek, na
którym pierwszym dniem tygodnia jest „ŚR”.

Pasek samoprzylepny należy nakleić w górnej części pudełka z blistrem leku Qlaira, w miejscu
napisu „W tym miejscu należy umieścić naklejkę z dniami tygodnia”. W ten sposób pierwszy dzień
znajduje się powyżej tabletki oznaczonej „1”.

Każda tabletka ma teraz przypisany powyżej dzień tygodnia i można sprawdzić czy każdego dnia
została zażyta odpowiednia tabletka. Tabletki należy przyjmować zgodnie z kierunkiem strzałki na
opakowaniu, aż do zużycia wszystkich 28 tabletek.

Tak zwane krwawienie z odstawienia rozpoczyna się zazwyczaj po przyjęciu drugiej
ciemnoczerwonej tabletki lub podczas przyjmowania białych tabletek i może nie skończyć się do
czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania. U niektórych kobiet krwawienie utrzymuje się po przyjęciu
pierwszych tabletek z nowego opakowania.
Kolejne opakowanie należy rozpocząć bez robienia przerwy; innymi słowy – w następnym dniu po
zakończeniu aktualnego opakowania, nawet jeżeli krwawienie jeszcze się nie zakończyło. Oznacza
to, że kolejne opakowanie rozpoczyna się w tym samym dniu tygodnia co właśnie zakończone
opakowanie, a krwawienie z odstawienia będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach
tygodnia w każdym miesiącu.

Jeżeli stosuje się lek Qlaira w powyższy sposób, ochrona przed ciążą utrzymuje się także w ciągu
2 dni, w których przyjmuje się tabletki placebo.

Kiedy można rozpocząć pierwsze opakowanie typu „portfelik”

-  Jeżeli nie stosowano produktu antykoncepcyjnego zawierającego hormony w poprzednim
  miesiącu.
  Należy rozpocząć przyjmowanie leku Qlaira w pierwszym dniu cyklu (tj. w pierwszym dniu
  krwawienia miesiączkowego).
-  Zmiana z innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego lub złożonego
  antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego.
  Należy rozpocząć przyjmowanie leku Qlaira w dniu po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej
  substancje czynne poprzedniego produktu antykoncepcyjnego. W przypadku zmiany ze
  złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu
  transdermalnego, należy rozpocząć przyjmowanie leku Qlaira w dniu ich usunięcia lub zgodnie
  z zaleceniami lekarza.
-  Zmiana z metody wyłącznie progestagenowej (mini-tabletka progestagenna, wstrzyknięcie,
  implant lub system domaciczny uwalniający progestagen IUS).
  Zmianę z mini-tabletki progestagennej można przeprowadzić w dowolnym dniu (z implantu lub
  systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu
  planowanego kolejnego zastrzyku), ale w każdym przypadku trzeba stosować dodatkowe środki
  ochronne (na przykład prezerwatywy) przez 9 pierwszych dni przyjmowania leku Qlaira.
-  Po poronieniu.
  Postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
-  Po urodzeniu dziecka
  Po urodzeniu dziecka, można zacząć przyjmowanie leku Qlaira od 21. do 28. dnia po porodzie.
  Jeżeli rozpocznie się później niż 28. dnia, trzeba stosować tzw. metodę mechaniczną (na
  przykład prezerwatywy) przez 9 pierwszych dni przyjmowania leku Qlaira.

  Jeżeli po urodzeniu dziecka kobieta odbyła stosunek płciowy zanim zaczęła przyjmować lek
  Qlaira, należy upewnić się, że nie jest się w ciąży lub poczekać do wystąpienia następnego
  krwawienia miesiączkowego.

  Jeżeli pacjentka chce rozpocząć przyjmowanie leku Qlaira po urodzeniu dziecka i karmi piersią,
  należy przeczytać rozdział „Ciąża i karmienie piersią”.

Jeżeli kobieta nie jest pewna, kiedy rozpocząć przyjmowanie leku, powinna poradzić się lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Qlaira

Nie ma doniesień o ciężkich szkodliwych następstwach przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Qlaira.

W przypadku zażycia na raz kilku tabletek zawierających substancje czynne, mogą wystąpić
nudności lub wymioty. Młode dziewczęta mogą mieć krwawienia z pochwy.

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek leku Qlaira lub zauważeniu połknięcia ich przez dziecko
należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą.
Pominięcie zażycia leku Qlaira

Tabletki nie zawierające substancji czynnej: Jeżeli kobieta zapomni przyjąć białą tabletkę
(2 tabletki znajdujące się na końcu opakowania), nie musi jej przyjmować później, gdyż tabletki te
nie zawierają żadnych substancji czynnych. Ważne jest jednak, aby wyrzucić pominięte białe tabletki,
aby niechcący nie zwiększyć liczby dni, w których przyjmuje się tabletki nie zawierające substancji
czynnej, gdyż mogłoby to zwiększyć ryzyko zajścia w ciążę. Kolejną tabletkę należy przyjąć o
ustalonej porze.

Tabletki zawierające substancję czynną: W zależności od dnia cyklu, w którym została pominięta
jedna tabletka zawierająca substancję czynną, może być konieczne zastosowanie dodatkowych
środków antykoncepcyjnych, np. metoda mechaniczna, taka jak prezerwatywa. Tabletki należy
przyjmować według poniższych zasad. Szczegółowe informacje są także przedstawione na
„schemacie postępowania w przypadku pominięcia tabletki”.

-  Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od ustalonej pory przyjęcia tabletki, ochrona przed ciążą nie
  zmniejsza się. Tabletkę należy przyjąć, tak szybko jak to możliwe, a następnie przyjmować
  kolejne tabletki, o ustalonej porze.
- Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od ustalonej pory przyjęcia tabletki, ochrona przed ciążą może
  być zmniejszona. W zależności od dnia cyklu, w którym została pominięta jedna tabletka, należy
  zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne, np. metodę mechaniczną, taką jak prezerwatywa.
  Szczegółowe informacje są także przedstawione na „schemacie postępowania w przypadku
  pominięcia tabletki”.
- Pominięto więcej niż jedną tabletkę z pudełka
  Należy skontaktować się z lekarzem.
Nie należy przyjmować więcej niż 2 tabletki zawierające substancje czynne jednego dnia.

Jeżeli kobieta zapomniała rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania, lub jeżeli
zapomniała przyjąć jedną lub więcej tabletek w dniach od 3 do 9, wówczas istnieje ryzyko, że jest
ona w ciąży (jeżeli w czasie siedmiu dni przed pominięciem tabletki miał miejsce stosunek). W takim
przypadku należy skontaktować się z lekarzem. Im więcej tabletek zostało pominiętych (szczególnie w
dniach od 3 do 24) oraz im bliżej fazy przyjmowania tabletek nie zawierających substancji czynnej
miało to miejsce, tym większe jest ryzyko zmniejszenia ochrony przed ciążą. Szczegółowe informacje
są także przedstawione na „schemacie postępowania w przypadku pominięcia tabletki”.

Jeżeli w czasie stosowania tabletek z pudełka została pominięta którakolwiek tabletka
zawierająca substancję czynną i podczas stosowania tabletek znajdujących się na końcu pudełka
nie wystąpiło krwawienie, może to oznaczać, że kobieta jest w ciąży. W takim przypadku należy
skontaktować się z lekarzem, zanim rozpocznie się następne opakowanie.
Pominięto więcej niż 1
kolorową tabletkę
                  Należy niezwłocznie poradzić się
Zapomniano o            lekarza
rozpoczęciu nowego
opakowania (typu
„portfelik”)


                       TAK

                  Odbyto stosunek płciowy 7 dni przed
             W dniach
                  dniem, w którym powinna być przyjęta
              1-9
                  tabletka?


                       NIE

                  -  Należy przyjąć pominiętą tabletkę
                     i kontynuować przyjmowanie
                     zgodnie z ustalonym schematem
                     (może to oznaczać przyjęcie 2
             W dniach
                     tabletek tego samego dnia)
             10-17
                  -  Należy zastosować metodę
                     mechaniczną (prezerwatywy)
                     przez następnych
                     9 dni

Tylko 1 tabletka
pominięta (przyjęta
ponad 12 godzin
później)

                  -  Nie stosować zapomnianej
                    tabletki
                  -  Należy rozpocząć nowy blister
             W dniach  -  Należy zastosować metodę
             18-24     mechaniczną (prezerwatywy)
                    przez następnych
                    9 dni
                  -  Należy przyjąć pominiętą tabletkę
                     i kontynuować przyjmowanie
                     zgodnie z ustalonym schematem
             W dniach
                     (może to oznaczać przyjęcie 2
             25-26
                     tabletek tego samego dnia)
                  -  Nie jest konieczne stosowanie
                     dodatkowej ochrony
                     antykoncepcyjnej


                  -  Należy pominąć zapomnianą
                     tabletkę i kontynuować zgodnie z
             W dniach
                     ustalonym schematem
             27-28
                  -  Nie jest konieczne stosowanie
                     dodatkowej ochrony
                     antykoncepcyjnej
Stosowanie u dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.

Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub ciężka biegunka

Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin od przyjęcia tabletki zawierającej substancję czynną
lub wystąpiła ciężka biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały całkowicie
wchłonięte do organizmu.

Sytuacja ta jest bardzo podobna do pominięcia tabletki. Po wystąpieniu wymiotów lub biegunki
należy jak najszybciej przyjąć kolejną tabletkę. Należy ją w miarę możliwości przyjąć przed
upływem 12 godzin od ustalonej pory przyjmowania tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe, lub upłynęło
już 12 godzin, należy postępować według zasad podanych w rozdziale „Pominięcie zażycia leku
Qlaira”. Jeśli kobieta nie chce zmieniać przyjętego wcześniej schematu zażywania tabletek, należy
zażyć odpowiednią tabletkę z innego pudełka.

Przerwanie stosowania leku Qlaira

Przyjmowanie leku Qlaira można przerwać w dowolnym momencie. Jeżeli nie chce się zajść w ciążę,
należy poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod kontroli urodzin. Jeżeli chce się zajść
w ciążę, należy przerwać stosowanie leku Qlaira i poczekać do wystąpienia miesiączki zanim
rozpocznie się próby zajścia w ciążę. W ten sposób łatwiej jest obliczyć spodziewany czas porodu.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


4.   MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Qlaira może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

Ciężkie reakcje związane ze stosowaniem leku, jak również związane z tym objawy, opisane są
w następujących rozdziałach: „Lek Qlaira a zakrzepica żylna/tętnicza” oraz „Lek Qlaira a rak”.
Należy uważnie przeczytać te rozdziały i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane

Następujące działania niepożądane występowały w związku ze stosowaniem leku Qlaira:

 Częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 na 100 osób):
 -  ból głowy;
 -  ból brzucha, wymioty;
 -  trądzik;
 -  brak miesiączki, bolesność piersi, bolesne miesiączki, nieregularne krwawienia (nasilone
   nieregularne krwawienia);
 -  zwiększenie masy ciała.

 Niezbyt częste działania niepożądane (występują u od 1 do 10 na każde 1 000 osób):

 -  zakażenia grzybicze, grzybicze zakażenie sromu i pochwy, zakażenie pochwy;
 -  zwiększenie apetytu;
 -  depresja, obniżenie nastroju, zaburzenia emocjonalne, trudności z zasypianiem, zmniejszone
   zainteresowanie współżyciem, zaburzenia psychiczne, wahania nastroju;
 -  zawroty głowy, migrena;
 -  uderzenie gorąca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi;
 -  biegunka, nudności;
 -  zwiększona aktywność enzymów wątrobowych;
 -  nadmierne wypadanie włosów, nadmierne pocenie się, świąd, wysypka;
 -  skurcze mięśni;
 -  powiększenie piersi, guzki w piersiach, nieprawidłowy rozrost komórek szyjki macicy
   (dysplazja szyjki macicy), zaburzenia miesiączkowania, bolesne stosunki płciowe, dysplazja
   włóknisto-torbielowata gruczołu sutkowego, obfite miesiączki, nieprawidłowe miesiączki,
   torbiel jajnika, ból w obrębie miednicy, zespół napięcia przedmiesiączkowego, rozrost wewnątrz
   macicy, skurcze macicy, krwawienie z dróg rodnych w tym plamienie, upławy, suchość sromu i
   pochwy;
 -  zmęczenie, drażliwość, obrzęk niektórych okolic ciała, np. stawów skokowych;
 -  zmniejszenie masy ciała, zmiany ciśnienia tętniczego krwi.

 Rzadkie działania niepożądane (występują u od 1 do 10 na każde 10 000 osób):

 -  kandydoza, opryszczka ust, zapalenie miednicy, choroba naczyń oka przypominająca infekcję
   grzybiczą (przypuszczalny zespół histoplazmozy ocznej), grzybicze infekcje skóry (łupież
   pstry), zakażenie dróg moczowych, bakteryjne zapalenie pochwy, grzybicze zakażenie sromu
   i pochwy;
 -  zatrzymywanie płynów, zwiększone stężenie triglicerydów we krwi;
 -  agresja, lęk, uczucie braku szczęścia, wzrost zainteresowania współżyciem płciowym, koszmary
   senne, nerwowość, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia snu, napięcie;
 -  zaburzenia koncentracji uwagi, uczucie mrowienia, zawroty głowy;
 -  nietolerancja soczewek kontaktowych, zespół suchego oka, obrzęk oka;
 -  zawał serca, palpitacje
 -  krwawienia z żylaków, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, zapalenie żył, bóle żył;
 -  zaparcia, suchość języka, niestrawność, zgaga;
 -  guzki wątroby (ogniskowy rozrost guzków), przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego;
 -  skórne reakcje alergiczne, złotobrunatne plamy pigmentowe (ostuda) i inne zaburzenia
   pigmentacji, owłosienie typu męskiego, nadmierny porost włosów, zapalenie skóry i
   świerzbiączka (neurodermit), łupież i tłusta skóra (łojotok) i inne zmiany skórne;
 -  ból pleców (krzyża), ból żuchwy, uczucie ciężkości;
 -  ból dróg moczowych;
 -  nienaturalne krwawienie z odstawienia, łagodne nowotwory piersi, rak piersi we wczesnym
   stadium, torbiele piersi, wydzielina z piersi, polip szyjki macicy, zaczerwienienie szyjki macicy,
   krwawienia w trakcie stosunku płciowego, niespodziewany wypływ mleka, wydzielina z
   narządów rodnych, mniej obfite miesiączki, opóźnione miesiączki, pęknięcie torbieli jajnika,
   uczucie palenia w pochwie, krwawienie lub plamienie z narządów rodnych, nieprzyjemny
   zapach z pochwy, dyskomfort sromu i pochwy;
 -  powiększenie węzłów chłonnych;
 -  astma, trudności w oddychaniu, krwawienie z nosa;
 -  ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia i ogólne złe samopoczucie, gorączka;
 -  nienaturalny wymaz szyjki macicy.

Pozostałe informacje (pochodzące z dzienniczków prowadzonych przez kobiety biorące udział
w badaniu klinicznym z lekiem Qlaira), dotyczące możliwych działań niepożądanych, takich jak:
nieregularne krwawienie (nasilone nieregularne krwawienie) i brak miesiączek są przedstawione
w punktach: „Krwawienie śródcykliczne” i „Co zrobić jeżeli w 26. dniu lub w ciągu kilku
kolejnych dni nie wystąpi krwawienie ”.

Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych, u kobiet stosujących złożone tabletki
zawierające etynyloestradiol obserwowano zaburzenia ze strony skóry: rumień guzowaty, rumień
wielopostaciowy, a także wydzielinę z piersi i reakcje nadwrażliwości. Objawy te nie wystąpiły
podczas badań klinicznych z lekiem Qlaira, tym nie mniej nie można wykluczyć możliwości ich
wystąpienia.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.   JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Qlaira

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Qlaira po upływie terminu ważności zamieszczonego na portfeliku po „Termin
ważności:”
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Qlaira

Substancjami czynnymi leku są: estradiolu walerianian lub estradiolu walerianian w skojarzeniu
z dienogestem.

Każde opakowanie typu „portfelik” zawiera 26 tabletek z substancją czynną (w 4 różnych kolorach)
ułożonych w rzędach 1, 2, 3 i 4 oraz 2 białe tabletki nie zawierające substancji czynnych w rzędzie 4.

Skład kolorowych tabletek zawierających jedną lub dwie substancje czynne:
2 ciemnożółte tabletki, z których każda zawiera 3 mg estradiolu walerianianu;
5 czerwonych tabletek, z których każda zawiera 2 mg estradiolu walerianianu i 2 mg dienogestu;
17 jasnożółtych tabletek, z których każda zawiera 2 mg estradiolu walerianianu; i 3 mg dienogestu;
2 ciemnoczerwone tabletki, z których każda zawiera 1 mg estradiolu walerianianu;

Skład białych tabletek (placebo)
Białe tabletki (placebo) nie zawierają substancji czynnej.

Pozostałe składniki kolorowych tabletek z substancją czynną:

Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Skrobia żelowana kukurydziana
Powidon K25 (E1201)
Magnezu stearynian (E572)

Otoczka:
Hypromeloza 2910 (E464)
Makrogol 6 000
Talk (E553b)
Tytanu dwutlenek (E171)
Żelaza tlenek czerwony (E172)
i (lub) Żelaza tlenek żółty (E172)

Pozostałe składniki białych tabletek nie zawierających substancji czynnych:

Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Powidon K25 (E1201)
Magnezu stearynian

Otoczka:
Hypromeloza 2910 (E464)
Talk (E553b)
Tytanu dwutlenek (E171)

Jak wygląda lek Qlaira i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Qlaira to tabletki powlekane.

Każde tekturowe pudełko z wklejonym blistrem (opakowanie typu „portfelik”) zawiera 28 tabletek
powlekanych, w tym: 2 tabletki ciemnożółte i 5 tabletek czerwonych w pierwszym rzędzie,
17 jasnożółtych tabletek w drugim, trzecim i czwartym rzędzie, 2 tabletki ciemnoczerwone
w czwartym rzędzie oraz 2 tabletki białe (placebo) w czwartym rzędzie.

Ciemnożółte tabletki z substancją czynną są okrągłe, obustronnie wypukłe; po jednej stronie są
wytłoczone litery „DD” w sześciokącie foremnym.

Czerwone tabletki z substancją czynną są okrągłe, obustronnie wypukłe; po jednej stronie są
wytłoczone litery „DJ” w sześciokącie foremnym.

Jasnożółte tabletki z substancją czynną są okrągłe, obustronnie wypukłe; po jednej stronie są
wytłoczone litery „DH” w sześciokącie foremnym.

Ciemnoczerwone tabletki z substancją czynną są okrągłe, obustronnie wypukłe; po jednej stronie są
wytłoczone litery „DN” w sześciokącie foremnym.

Białe tabletki bez substancji aktywnej są okrągłe, obustronnie wypukłe; po jednej stronie są
wytłoczone litery „DT” w sześciokącie foremnym.

Lek Qlaira jest dostępny w opakowaniach zawierających 1, 3 lub 6 tekturowych pudełek z wklejonym
blistrem (typu „portfelik”), każdy po 28 tabletek.

Nie wszystkie opakowania muszą być dostępne na rynku.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Niemcy

Wytwórcy:
Bayer Weimar GmbH und Co. KG          Bayer Pharma AG
99427 Weimar                  13353 Berlin
Niemcy                     Niemcy
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

    Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy,
    Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia,
    Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Słowacji, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka
    Brytania: QLAIRA / Qlaira

    Włochy: KLAIRA


Data zatwierdzenia ulotki: 26.10.2012r.

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa, Polska
tel. (0 22) 572 35 00

        
            CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.   NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Qlaira, tabletki powlekane


2.   SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy blister wklejony w tekturowe pudełko (opakowanie typu „portfelik”) zawiera 28 tabletek
powlekanych ułożonych w następującej kolejności:
2 ciemnożółte tabletki, z których każda zawiera 3 mg estradiolu walerianianu (Estradioli valeras);
5 czerwonych tabletek, z których każda zawiera 2 mg estradiolu walerianianu (Estradioli valeras);
i 2 mg dienogestu (Dienogestum);
17 jasnożółtych tabletek, z których każda zawiera 2 mg estradiolu walerianianu (Estradioli valeras);
i 3 mg dienogestu (Dienogestum);
2 ciemnoczerwone tabletki, z których każda zawiera 1 mg estradiolu walerianianu (Estradioli valeras);
2 białe tabletki, które nie zawierają substancji czynnych.

Substancja pomocnicza: laktoza (nie więcej niż 50 mg na tabletkę)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3.   POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Ciemnożółta tabletka powlekana, okrągła, dwustronnie wypukła, po jednej stronie wytłoczone litery
„DD” wpisane w sześciokąt foremny.

Czerwona tabletka powlekana, okrągła, dwustronnie wypukła, po jednej stronie wytłoczone litery
„DJ” wpisane w sześciokąt foremny.

Jasnożółta tabletka powlekana, okrągła, dwustronnie wypukła, po jednej stronie wytłoczone litery
„DH” wpisane w sześciokąt foremny.

Ciemnoczerwona tabletka powlekana, okrągła, dwustronnie wypukła, po jednej stronie wytłoczone
litery „DN” wpisane w sześciokąt foremny.

Biała tabletka powlekana, okrągła, dwustronnie wypukła, po jednej stronie wytłoczone litery „DT”
wpisane w sześciokąt foremny.


4.   SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

 4.1  Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doustna.

Leczenie silnego krwawienia menstruacyjnego bez zmian patologicznych o charakterze organicznym u
kobiet zamierzających stosować antykoncepcję doustną.
  4.2  Dawkowanie i sposób podawania

Jak stosować produkt Qlaira

Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej o tej
samej porze dnia, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Tabletki przyjmuje się bez
przerwy. Należy przyjmować jedną tabletkę na dobę przez 28 kolejnych dni. Każde kolejne
opakowanie należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z poprzedniego
opakowania. Krwawienie z odstawienia rozpoczyna się zwykle podczas przyjmowania ostatnich
tabletek z opakowania i może nie zakończyć się do czasu rozpoczęcia kolejnego opakowania.
U niektórych kobiet, krwawienie rozpoczyna się po przyjęciu pierwszych tabletek z nowego
opakowania.

Jak rozpocząć stosowanie produktu Qlaira

-   Jeżeli w ostatnim miesiącu pacjentka nie stosowała żadnych hormonalnych produktów
   antykoncepcyjnych

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu kobiety (tj. w pierwszym dniu
krwawienia miesiączkowego).

-   Zmiana z innego złożonego hormonalnego produktu antykoncepcyjnego (złożony doustny produkt
   antykoncepcyjny, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny)

Kobieta powinna rozpocząć przyjmowanie produktu Qlaira następnego dnia po przyjęciu ostatniej
tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego. W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu
transdermalnego, przyjmowanie produktu Qlaira należy rozpocząć w dniu usunięcia systemu

-   Zmiana z produktu zawierającego wyłącznie progestagen (tabletka z progestagenem,
   wstrzyknięcie, implant) lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen
   (IUS)

Kobieta stosująca tabletkę z progestagenem może w dowolnym dniu przerwać jej stosowanie
i rozpocząć przyjmowanie produktu Qlaira (w przypadku implantu lub IUS w dniu ich usunięcia,
w przypadku produktu stosowanego we wstrzyknięciach – w chwili, gdy powinno zostać wykonane
następne wstrzyknięcie). W każdym z tych przypadków zaleca się stosowanie dodatkowo
mechanicznej antykoncepcji przez pierwszych 9 dni przyjmowania tabletek produktu Qlaira.

-   Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży

Kobieta może od razu rozpocząć stosowanie produktu. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych
metod antykoncepcyjnych.

-   Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży

Kobiety karmiące piersią, patrz punkt 4.6.

Należy poinformować kobietę, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć pomiędzy 21. a 28. dniem
po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. Jeżeli stosowanie tabletek rozpocznie się
później należy poinformować kobietę o konieczności dodatkowego zastosowania antykoncepcji
mechanicznej przez 9 pierwszych dni przyjmowania tabletek. Przed rozpoczęciem przyjmowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę lub odczekać do
wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego, jeśli doszło do stosunku.
Postępowanie w przypadku pominięcia tabletek

Pominięcie tabletek placebo (białych) można zignorować. Należy jednak je wyrzucić, aby
niepotrzebnie nie wydłużać okresu pomiędzy przyjmowaniem tabletek zawierających substancje
czynne.

Poniższe zalecenia dotyczą pominięcia tabletek zawierających substancje czynne:

Jeżeli od ustalonej pory przyjmowania tabletki upłynęło mniej niż 12 godzin, nie zmniejsza się
skuteczność ochrony antykoncepcyjnej. Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę,
a następnie kolejną o ustalonej porze.

Jeżeli od ustalonej pory przyjmowania tabletki upłynęło więcej niż 12 godzin, skuteczność ochrony
antykoncepcyjnej może się zmniejszyć. Kobieta powinna jak najszybciej przyjąć pominiętą tabletkę,
nawet jeżeli jest to równoznaczne z jednoczesnym przyjęciem dwóch tabletek. Następne tabletki
należy przyjmować o ustalonej porze.

W zależności od dnia cyklu, w którym doszło do pominięcia tabletki (szczegóły w poniższej tabeli)
należy stosować dodatkowe zabezpieczenia antykoncepcyjne (np. metodę mechaniczną, taką jak
prezerwatywa), zgodnie z następującymi zasadami:

DZIEŃ   Kolor        Zasady postępowania, jeżeli pominięto jedną tabletkę i minęło
      Zawartość      ponad 12 godzin:
      estradiolu
      walerianianu
      (EV)/dienogestu
      (DNG)
1–2    Tabletki
      ciemnożółte       -  Należy natychmiast zażyć pominiętą tabletkę a następną
      (3,0 mg EV)         tabletkę o ustalonej porze (nawet jeżeli jest to równoznaczne
                    z przyjęciem dwóch tabletek tego samego dnia)
3-7    Tabletki czerwone    -  Następne tabletki przyjmować tak jak zwykle
      (2,0 mg EV +       -  Stosować dodatkową antykoncepcję przez 9 kolejnych dni
      2,0 mg DNG)
8 – 17   Tabletki
      jasnożółte (2,0 mg
      EV + 3,0 mg DNG)
18 – 24  Tabletki         -  Przerwać przyjmowanie tabletek z bieżącego opakowania
      jasnożółte (2,0 mg      i natychmiast przyjąć pierwszą tabletkę z nowego opakowania
      EV + 3,0 mg DNG)     -  Następne tabletki przyjmować tak jak zwykle
                  -  Stosować dodatkową antykoncepcję przez 9 kolejnych dni
25 – 26  Tabletki         -  Należy natychmiast zażyć pominiętą tabletkę, a następną
      ciemnoczerwone        tabletkę o ustalonej porze (nawet jeżeli oznacza to przyjęcie
      (1,0 mg EV)         dwóch tabletek tego samego dnia)
                  -  Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej antykoncepcji
27-28   Tabletki białe      -  Wyrzucić pominiętą tabletkę, a następne przyjmować tak jak
      (placebo)          zwykle
                  -  Nie ma potrzeby stosowania dodatkowej antykoncepcji

Nie należy przyjmować więcej niż dwóch tabletek jednego dnia (chyba, że pominięto).

Jeżeli kobieta zapomniała rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania, lub jeżeli
pominęła jedną lub więcej tabletek w dniach od 3. do 9., może to oznaczać, że jest w ciąży (jeżeli
w przeciągu 7 dni przed pominiętą dawką odbyła stosunek). Im więcej tabletek (spośród
zawierających dwie substancje czynne w dniach od 3. do 24.) zostało pominiętych oraz jeżeli miało to
miejsce bliżej fazy przyjmowania tabletek placebo, tym większe jest ryzyko zajścia w ciążę.
Jeżeli kobieta pominęła tabletki, a w czasie stosowania tabletek z końca bieżącego
opakowania/początku nowego opakowania nie występuje krwawienie z odstawienia, należy
uwzględnić możliwość zajścia w ciążę

Dzieci i młodzież

Nie ma wskazań do stosowania u osób poniżej 18. roku życia.


Zalecenia w przypadku wystąpienia zaburzeń żołądka lub jelit

W przypadku ciężkich zaburzeń żołądka lub jelit (np. wymioty, biegunka), wchłanianie może nie być
całkowite i należy stosować dodatkowe produkty antykoncepcyjne.

Jeżeli wymioty wystąpiły w przeciągu 3 do 4 godzin od przyjęcia tabletki zawierającej substancję
czynną, należy jak najszybciej zażyć kolejną tabletkę z opakowania. Tę dodatkową tabletkę należy
w miarę możliwości przyjąć przed upływem 12 godzin od ustalonej pory stosowania. Jeżeli upłynie
więcej niż 12 godzin, należy uwzględnić zalecenia dotyczące pominiętych tabletek, przedstawione
w punkcie 4.2. Jeżeli kobieta nie chce zmieniać dotychczasowego schematu przyjmowania tabletek,
powinna zażyć odpowiednią tabletkę(i) z innego opakowania.


  4.3  Przeciwwskazania

Jeżeli u kobiety stwierdzi się którąkolwiek z poniżej wymienionych chorób, wówczas nie należy
stosować złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych. Jeżeli którakolwiek z podanych chorób
wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego,
należy natychmiast przerwać jego stosowanie.

-     Aktualna lub przebyta zakrzepica żylna (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).
-     Aktualna lub przebyta zakrzepica tętnicza (np. zawał mięśnia sercowego) lub choroby
   sprzyjające wystąpieniu zakrzepicy (np. dławica piersiowa i przemijające niedokrwienie mózgu).
-     Aktualny lub przebyty incydent naczyniowo-mózgowy.
-     Obecność ciężkich lub wielu czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej (patrz punkt
   4.4) lub tętniczej:
     - cukrzyca ze zmianami naczyniowymi,
     - ciężkie nadciśnienie tętnicze,
     - ciężka dyslipoproteinemia.
-     Wrodzone lub nabyte predyspozycje do zakrzepicy tętniczej lub żylnej, np. oporność na
   aktywowane białko C (APC), niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S,
   hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciał
   antykardiolipinowych, antykoagulantu toczniowego).
-     Aktualne lub przebyte zapalenie trzustki z towarzyszącą znaczną hipertriglicerydemią.
-     Aktualna lub przebyta ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób
   czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości).
-     Aktualne lub przebyte łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
-     Wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia nowotworów zależnych od steroidowych hormonów
   płciowych (np. nowotworów narządów płciowych lub piersi).
-     Krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii.
-     Występowanie w przeszłości migrenowych bólów głowy z ogniskowymi objawami
   neurologicznymi.
-     Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
  4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych stanów lub czynników ryzyka należy przed
rozpoczęciem stosowania produktu rozważyć i omówić z kobietą indywidualny bilans korzyści
i ryzyka związanego ze stosowaniem złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego, zanim
podejmie ona decyzję o stosowaniu produktu. Jeżeli dojdzie do pogorszenia, zaostrzenia lub
wystąpienia po raz pierwszy któregokolwiek z wymienionych stanów bądź czynników ryzyka kobieta
powinna zgłosić się do lekarza prowadzącego, który zdecyduje czy trzeba produkt odstawić.

Nie ma badań epidemiologicznych dotyczących efektu złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających estradiol/estradiolu walerianian. Wszystkie poniższe ostrzeżenia
i środki ostrożności wynikają z badań klinicznych i epidemiologicznych oceniających złożone doustne
produkty antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol. Nie wiadomo, czy te ostrzeżenia i środki
ostrożności dotyczą produktu Qlaira.

-   Zaburzenia krążenia

Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że u kobiet stosujących doustne produkty
antykoncepcyjne o małej zawartości estrogenów (< 50 µg etynyloestradiolu), częstość występowania
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wynosi od około 20 do 40 na 100 000 kobieto-lat, przy czym
ryzyko to zmienia się w zależności od progestagenu. Dla porównania, u kobiet niestosujących
doustnych produktów antykoncepcyjnych, wartość ta wynosi 5 do 10 na 100 000 kobieto-lat.

Stosowanie jakichkolwiek złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych (w tym produktu
Qlaira), wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ)
w porównaniu z osobami niestosującymi tych produktów. Zwiększone ryzyko żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej jest najwyższe w pierwszym roku stosowania u kobiet, które rozpoczynają po
raz pierwszy przyjmowanie złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego lub kiedy ponownie
rozpoczynają stosowanie przynajmniej po miesiącu przerwy w przyjmowaniu złożonego doustnego
produktu antykoncepcyjnego.
Częstość występowania ŻChZZ związanej z ciążą szacuje się na 60 przypadków na 100 000 ciąż. W 1-
2% przypadków żylna choroba zakrzepowo-zatorowa kończy się zgonem.

Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania produktu Qlaira jest
jak na razie nieznane.

W badaniach epidemiologicznych wykazano również, że stosowanie złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia
tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych (zawału mięśnia sercowego, napadów przemijającego
niedokrwienia mózgu).

U kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne niezwykle rzadko opisywano występowanie
zakrzepicy innych naczyń krwionośnych, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych, mózgowych lub
siatkówkowych. Nie ma pewności czy występowanie wspomnianych zdarzeń jest związane ze
stosowaniem hormonalnych produktów antykoncepcyjnych.

Objawy żylnych bądź tętniczych incydentów zakrzepowych/zakrzepowo-zatorowych bądź incydentów
naczyniowo-mózgowych mogą obejmować:

-   nietypowy jednostronny ból/obrzęk kończyny dolnej;
-   nagły silny ból w klatce piersiowej, promieniujący lub niepromieniujący do lewego ramienia;
-   nagłą duszność;
-   nagły kaszel;
-   nietypowy, ciężki, długotrwały ból głowy;
-  nagłą częściową lub całkowitą utratę widzenia;
-  podwójne widzenie;
-  niewyraźną mowę lub afazję;
-  zawroty głowy;
-  zapaść z drgawkami ogniskowymi lub bez;
-  osłabienie lub bardzo znaczne drętwienie obejmujące jedną stronę lub część ciała;
  zaburzenia ruchowe;
-  „ostry” brzuch.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u pacjentek
przyjmujących doustne złożone produkty antykoncepcyjne:

-  wiek;
-  dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowo-
  zatorowych u rodzeństwa bądź rodziców w stosunkowo młodym wieku). Jeżeli podejrzewa się
  predyspozycję genetyczną, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego
  doustnego produktu antykoncepcyjnego kobietę należy skierować na konsultację do specjalisty;
-  unieruchomienie przez dłuższy okres, rozległy zabieg operacyjny, jakikolwiek zabieg operacyjny
  w obrębie kończyn dolnych lub poważny uraz. W wymienionych sytuacjach zaleca się
  zaprzestanie stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego (na co najmniej
  4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym) i wznowienie przyjmowania po dwóch
  tygodniach od czasu powrotu pełnej zdolności ruchowej kobiety. Należy rozważyć wdrożenie
  leczenia przeciwzakrzepowego, jeżeli nie przerwie się stosowania tabletek.
-  otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2).

Nie ustalono jaką rolę odgrywa obecność żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych
w początkowych stadiach oraz progresji zakrzepicy żylnej

Następujące czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub
incydentów naczyniowo-mózgowych u pacjentek przyjmujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne:

-  wiek;
-  palenie tytoniu (kobietom w wieku ponad 35 lat, które zamierzają stosować złożone doustne
  produkty antykoncepcyjne, należy stanowczo odradzić palenie);
-  dodatni wywiad rodzinny (tzn. występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
  u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku); jeżeli podejrzewa się predyspozycje
  genetyczne, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu jakiegokolwiek złożonego doustnego
  produktu antykoncepcyjnego kobietę należy skierować na konsultację do specjalisty;
-  otyłość (wskaźnik masy ciała powyżej 30 kg/m2);
-  dyslipoproteinemia;
-  nadciśnienie tętnicze;
-  migrena;
-  wady zastawkowe serca;
-  migotanie przedsionków.

Obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka chorób naczyń żylnych lub tętniczych,
może stanowić przeciwwskazanie do stosowania. W takich przypadkach należy również rozważyć
możliwość leczenia przeciwzakrzepowego. Kobiety stosujące złożone doustne produkty
antykoncepcyjne należy pouczyć o konieczności powiadomienia lekarza prowadzącego w przypadku
zauważenia objawów sugerujących zakrzepicę. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakrzepicy
należy zaprzestać stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych. Z uwagi na
teratogenne działanie leków przeciwzakrzepowych (kumaryny) należy zastosować inną odpowiednią
metodę zapobiegania ciąży.

Należy uwzględnić zwiększenie ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych w okresie
połogu (w celu uzyskania informacji na temat ”Ciąży i laktacji”, patrz punkt 4.6).

Do innych zaburzeń sprzyjających wystąpieniu objawów niepożądanych ze strony układu krążenia
zalicza się cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe
zapalenie jelit (chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz
niedokrwistość sierpowatokrwinkową.

Zwiększenie częstości występowania i nasilenia migrenowych bólów głowy w trakcie przyjmowania
złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może stanowić objaw prodromalny udaru
niedokrwiennego mózgu i, w takiej sytuacji należy natychmiast odstawić produkt.

-  Nowotwory

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych wskazują, że długotrwałe stosowanie złożonych
doustnych produktów antykoncepcyjnych (powyżej 5 lat) może zwiększać ryzyko wystąpienia raka
szyjki macicy. Tym niemniej trwają spory dotyczące znaczenia czynników dodatkowych,
np. zachowań seksualnych oraz innych, takich jak zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (Human
Papilloma Virus, HPV).

W metaanalizie 54 badań epidemiologicznych wykazano nieznaczne zwiększenie ryzyka względnego
(Relative Risk, RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne. Zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat od zakończenia przyjmowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego. Rak piersi rzadko występuje u kobiet, które nie
ukończyły 40 lat. Tak więc zwiększona liczba rozpoznań raka piersi u kobiet aktualnie lub niedawno
stosujących złożony doustny produkt antykoncepcyjny jest niewielka w stosunku do całkowitego
ryzyka wystąpienia raka piersi. We wspomnianych badaniach nie dostarczono dowodów na istnienie
związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowane zwiększone ryzyko może wynikać z
wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u kobiet stosujących złożone doustne produkty
antykoncepcyjne, skutków biologicznych złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych lub obu
tych czynników łącznie. U kobiet, które stosowały złożone doustne produkty antykoncepcyjne,
rozpoznawany rak piersi jest zwykle mniej zaawansowany klinicznie niż u kobiet, które nigdy nie
stosowały tych produktów.

U pacjentek stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne rzadko opisywano występowanie
łagodnych nowotworów wątroby oraz – z jeszcze mniejszą częstotliwością – złośliwych nowotworów
wątroby. W pojedynczych przypadkach tego typu nowotwory prowadziły do wystąpienia
zagrażających życiu krwotoków do jamy brzusznej. Dlatego u kobiet przyjmujących złożone doustne
produkty antykoncepcyjne w razie wystąpienia silnego bólu w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub
objawów krwotoku do jamy brzusznej należy w rozpoznaniu różnicowym, uwzględniać nowotwory
wątroby.

-  Inne stany

U kobiet z hipertriglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku hipertriglicerydemii
może występować zwiększone ryzyko zapalenia trzustki podczas stosowania złożonych doustnych
produktów antykoncepcyjnych.

U wielu kobiet przyjmujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne stwierdzano opisywano
niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, jednak rzadko było one klinicznie istotne. Jeżeli
podczas stosowania złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego dojdzie do wystąpienia
utrwalonego nadciśnienia tętniczego, lekarz powinien rozważyć odstawienie produktu
antykoncepcyjnego i wdrożenie leczenia przeciwnadciśnieniowego. W uzasadnionych przypadkach
można powrócić do stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych u pacjentek,
u których pod wpływem leczenia przeciwnadciśnieniowego uzyskano normalizację wartości ciśnienia
tętniczego krwi.

Opisywano występowanie następujących stanów lub pogorszenie ich przebiegu zarówno w okresie
ciąży, jak i podczas stosowania złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych, jednak nie
potwierdzono istnienia związku ze stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych:
żółtaczka i (lub) świąd związane z zastojem żółci, kamica żółciowa, porfiria, toczeń rumieniowaty
układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata
słuchu związana z otosklerozą.

U kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub nasilić
objawy obrzęku naczynioruchowego.

Ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby niekiedy wymagają przerwania stosowania
złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności wątroby
do wartości prawidłowych. Jeżeli dojdzie do nawrotu żółtaczki cholestatycznej, która występowała
w czasie ciąży lub podczas wcześniejszego przyjmowania hormonów płciowych, należy odstawić
złożone doustne produkty antykoncepcyjne.

Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność tkanek obwodowych na
insulinę oraz na tolerancję glukozy. Nie dowiedziono jednak, aby u osób otrzymujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne zawierające małą dawkę estrogenów (<0,05 mg etynyloestradiolu),
była konieczna zmiana schematu leczenia cukrzycy. Tym niemniej należy starannie monitorować stan
pacjentek chorujących na cukrzycę, szczególnie w początkowym okresie stosowania złożonych
doustnych produktów antykoncepcyjnych.

Opisywano przypadki pogorszenia przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby
Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u kobiet przyjmujących złożone
doustne produkty antykoncepcyjne.

Niekiedy może wystąpić ostuda, zwłaszcza u kobiet, u których w przeszłości wystąpiła ostuda
ciążowa. Kobiety predysponowane do występowania ostudy powinny unikać ekspozycji na
promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe podczas stosowania złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych.

Estrogeny mogą powodować zatrzymywanie płynów, dlatego pacjentki z zaburzoną czynnością serca
lub nerek, powinny pozostać pod stałą obserwacją lekarza. Pacjentki z krańcową niewydolnością nerek
należy uważnie obserwować, ponieważ po przyjęciu produktu Qlaira może wzrosnąć stężenie
krążących estrogenów.

Ten produkt zawiera nie więcej niż 50 mg laktozy w tabletce. U pacjentek z rzadko występującą
dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy, stosujących dietę bezlaktozową należy uwzględnić zawartość laktozy w produkcie.

Badanie lekarskie/konsultacja

Przed przystąpieniem do pierwszego lub powtórnego stosowania złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego należy przeprowadzić pełny wywiad lekarski (w tym wywiad rodzinny) wykonać
badanie przedmiotowe oraz wykluczyć ciążę. Należy zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz zbadać
pacjentkę, w celu wykluczenia przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i rozpoznania stanów wymagających
zachowania szczególnej ostrożności (patrz punkt 4.4). Należy również zalecić kobiecie uważne
zapoznanie się z ulotką i stosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek. Częstotliwość oraz
charakter badań należy dobrać indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Należy poinformować kobietę, że doustne produkty antykoncepcyjne nie chronią przed zakażeniem
wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych może zmniejszyć się między
innymi w następujących przypadkach: pominięcie tabletki z substancją czynną (patrz punkt 4.2),
zaburzeń żołądka i jelit podczas stosowania tabletek zawierających substancje czynne (patrz punkt 4.2)
lub jednoczesne stosowanie innych leków (patrz punkt 4.5).

Zmniejszona kontrola cyklu

Podczas stosowania każdego ze złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych mogą wystąpić
nieregularne krwawienia (plamienia lub krwawienia śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych
miesiącach stosowania. Dlatego ocena nieregularnych krwawień może być miarodajna dopiero po
upływie okresu adaptacyjnego, który trwa około 3 cykli.

Krwawienia śródcykliczne, w każdym cyklu, występowały u 10 - 18 % kobiet zażywających produkt
Qlaira. Wartości określono na podstawie dzienniczków, prowadzonych przez pacjentki, które brały
udział w porównawczym badaniu klinicznym.

U kobiet stosujących produkt Qlaira może nie wystąpić krwawienie, pomimo że nie są one w ciąży.
Na podstawie danych z dzienniczków pacjentek, brak miesiączki może wystąpić w około 15% cykli.

Jeżeli produkt Qlaira przyjmowano zgodnie z zaleceniami opisanymi w punkcie 4.2,
prawdopodobieństwo, że kobieta zaszła w ciążę jest niewielkie. Tym niemniej, jeżeli kobieta nie
stosowała złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego zgodnie z zaleceniami, a w okresie
przyjmowania placebo nie wystąpiło krwawienie z odstawienia lub jeżeli nie wystąpiły dwa kolejne
krwawienia z odstawienia, przed kontynuacją stosowania złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego należy wykluczyć ciążę.

Jeżeli krwawienia śródcykliczne utrzymują się lub występują u kobiety, u której uprzednio
występowały regularne cykle miesiączkowe, należy rozważyć etiologię niehormonalną
i przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.
Diagnostyka ta może obejmować łyżeczkowanie jamy macicy.

  4.5  Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Uwaga: należy się zapoznać z informacjami dotyczącymi skojarzonego stosowania leków, aby
rozpoznać możliwe interakcje.

Badania interakcji przeprowadzono jedynie z udziałem osób dorosłych.

-     Wpływ innych produktów leczniczych na produkt Qlaira

Interakcje pomiędzy doustnymi produktami antykoncepcyjnymi a innymi produktami leczniczymi
mogą prowadzić do krwawienia śródcyklicznego i (lub) nieskuteczności antykoncepcji. Następujące
interakcje zostały opisane w literaturze dla wszystkich złożonych doustnych produktów
antykoncepcyjnych lub zostały ocenione w badaniach klinicznych produktu Qlaira.

Dienogest jest substratem cytochromu P450 (CYP) 3A4.

Interakcje mogą dotyczyć leków: fenytoina, barbiturany, prymidon, karbamazepina i ryfampicyna;
podejrzewa się, że podobne działanie występuje w przypadku okskarbazepiny, topiramatu, felbamatu,
leków stosowanych w zakażeniu wirusem HIV (np. rytonawir i(lub) newirapina), gryzeofulwiny oraz
produktów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum Perforatum). Wydaje się, że
mechanizm tych interakcji polega na indukcji enzymów wątrobowych (np. CYP3A4) przez
wymienione substancje czynne, co może powodować zwiększenie klirensu hormonów płciowych.

Maksymalna indukcja enzymatyczna na ogół nie występuje przez 2 do 3 tygodni, jednak może
utrzymywać się przez co najmniej 4 tygodnie po zakończeniu leczenia.
W badaniu klinicznym, ryfampicyna - silny induktor CYP3A4 - powodowała znaczące zmniejszenie
stężeń dienogestu i estradiolu w stanie stacjonarnym i ekspozycji układowej. Wartości AUC(0-24h)
dienogestu i estradiolu, w stanie stacjonarnym, były mniejsze o odpowiednio o 83% i 44%.

Kobiety, które przez krótki czas (krócej niż jeden tydzień) przyjmują produkt należący do dowolnej
z wymienionych powyżej grup lub zawierający jedną z wymienionych substancjcji czynnych, oprócz
ryfampicyny, powinny tymczasowo, oprócz stosowania złożonego doustnego produktu
antykoncepcyjnego, stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji w trakcie oraz przez
14 dni po zakończeniu leczenia.

U kobiet leczonych ryfampicyną należy oprócz złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego,
stosować dodatkowo mechaniczną metodę antykoncepcyjną podczas przyjmowania ryfampicyny oraz
przez 28 dni po zakończeniu leczenia.

U kobiet długotrwale przyjmujących produkty indukujące enzymy wątrobowe zaleca się stosowanie
innej, niehormonalnej metody zapobiegania ciąży.

Znane inhibitory CYP3A4, takie jak azolowe leki przeciwgrzybicze, cymetydyna, werapamil,
makrolidy, diltiazem, leki przeciwdepresyjne i sok grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie dienogestu
w osoczu.

W badaniu oceniającym wpływ inhibitorów CYP3A4 (ketokonazol, erytromycyna), stężenie
dienogestu i estradiolu w osoczu w stanie stacjonarnym było zwiększone. Jednoczesne podawanie
silnego inhibitora – ketokonazolu prowadziło do zwiększenia AUC(0-24h) w stanie stacjonarnym
dienogestu i estradiolu odpowiednio o 186% i 57%. Podczas jednoczesnego podawania
umiarkowanego inhibitora – erytromycyny, wartości AUC(0-24h) dla dienogestu i estradiolu w stanie
stacjonarnym zwiększyły się odpowiednio o 62% i 33%. Znaczenie kliniczne tych interakcji nie jest
znane.

Niepowodzenie antykoncepcji zaobserwowano również podczas stosowania antybiotyków, takich jak
penicyliny i tetracykliny. Nie poznano mechanizmu, w jaki dochodzi do powstania tego efektu.

-     Wpływ produktu Qlaira na inne produkty lecznicze

Doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na metabolizm innych substancji czynnych. Zatem
stężenia osoczowe jak i tkankowe mogą zarówno zwiększyć się (np. cyklosporyny), jak i ulec
zmniejszeniu (np. lamotrygina).

Jednoczesne podawanie 2 mg dienogestu + 0,03 mg etynyloestradiolu nie wpływa na farmakokinetykę
nifedypiny. Jest to potwierdzenie wcześniejszych badań in vitro, które wskazywały, że hamowanie
enzymów CYP przez produkt Qlaira stosowany w dawce terapeutycznej jest mało prawdopodobne.

-     Wyniki badań laboratoryjnych

Steroidowe produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych,
np. parametry biochemiczne czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, stężenia osoczowe białek
(nośnikowych), np. globuliny wiążącej kortykosteroidy oraz stężenia frakcji lipidów lub lipoprotein,
parametry metabolizmu węglowodanów i wskaźniki krzepnięcia oraz fibrynolizy. Zmienione wyniki
badań laboratoryjnych zazwyczaj pozostają w granicach wartości prawidłowych.

  4.6  Ciąża i laktacja

Produktu Qlaira nie należy stosować u kobiet w ciąży.
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania produktu Qlaira, należy bezzwłocznie przerwać jego
stosowanie. W szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych nie stwierdzono zwiększonego
ryzyka wad wrodzonych u dzieci kobiet, które przed zajściem w ciążę stosowały złożone doustne
produkty antykoncepcyjne, ani działania teratogennego na skutek nieumyślnego stosowania złożonych
doustnych produktów antykoncepcyjnych podczas ciąży.
W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono toksycznego działania w procesie reprodukcji (patrz
punkt 5.3).

Złożone doustne produkty antykoncepcyjne mogą wpływać na laktację, zmniejszając ilość
i zmieniając skład pokarmu. Dlatego na ogół nie zaleca się ich stosowania do czasu zakończenia
karmienia piersią. Niewielkie ilości steroidów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą
wydzielać się z mlekiem kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne. Takie ilości
mogą mieć wpływ na dziecko.


 4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
     mechanicznych w ruchu

Produkt Qlaira nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.

 4.8  Działania niepożądane

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane według klasyfikacji układów
i narządów MedDRA (MedDRA System Organ Class). Do opisu działania niepożądanego
zastosowano najbardziej odpowiednią nomenklaturę MedDRA (wersja 12.0). Synonimy lub stany
towarzyszące nie zostały wymienione, ale należy je również uwzględnić. Częstość występowania
określono na podstawie danych z badań klinicznych. Wymienione działania niepożądane pochodzą
z 5 badań klinicznych fazy III (n=2 266 kobiet narażonych na ryzyko zajścia w ciążę, n=264 kobiet z
zaburzeniami krwawienia z macicy bez zmian patologicznych o charakterze organicznym
zamierzających stosować antykoncepcje doustną) i uznano je za co najmniej potencjalnie związane
przyczynowo ze stosowaniem produktu Qlaira. Wszystkie działania niepożądane wymienione w
kategorii „rzadko” wystąpiły u 1 do 2. ochotników, co odpowiada częstości <0,1%.

n=2 266 kobiet (100,0%)
 Klasyfikacja    Często          Niezbyt często         Rzadko
 układów      (≥1/100 do 1/10)     (≥1/1 000 do <1/100)      (≥1/10 000 do <1/1 000)
 i narządów
 Zakażenia                  zakażenia grzybicze,      kandydoza,
 i zarażenia                 kandydoza pochwy1,       opryszczka zwykła,
 pasożytnicze                 zakażenie pochwy,       przypuszczalny zespół
                                       histoplazmozy ocznej,
                                       łupież pstry,
                                       zakażenie dróg
                                       moczowych,
                                       zapalenie bakteryjne
                                       pochwy,

 Zaburzenia                  zasilony apetyt,        zatrzymanie płynów,
 metabolizmu                                 hipetriglicerydemia,
 i odżywiania
Klasyfikacja    Często       Niezbyt często         Rzadko
układów      (≥1/100 do 1/10)  (≥1/1 000 do <1/100)      (≥1/10 000 do <1/1 000)
i narządów
Zaburzenia              depresja/obniżenie nastroju,  agresja,
psychiczne              zaburzenia nastroju2,     lęk,
                   bezsenność,          zaburzenie dysforyczne,
                   zmniejszenie libido3,     zwiększenie libido,
                   zaburzenia umysłowe,      nerwowość,
                   wahania nastroju4,       pobudzenie
                                   psychoruchowe,
                                   zaburzenia snu,
                                   napięcie,
Zaburzenia     ból głowy5,    zawroty głowy,         zaburzenia uwagi,
układu                migrena6,           parestezje,
nerwowego                              zawroty głowy,
Zaburzenia oka                            nietolerancja soczewek
                                   kontaktowych,
                                   zespół suchego oka,
                                   obrzęk oka,
Zaburzenia serca                           zawał serca,
                                   palpitacja,
Zaburzenia              uderzenie gorąca,       krwawienia z żylaków,
naczyń                nadciśnienie tętnicze,     niedociśnienie tętnicze,
                                   zapalenie żył,
                                   ból żył,
Zaburzenia     ból brzucha7,   biegunka,           zaparcia,
żołądka i jelit  nudności,     wymioty,            suchość języka,
                                   niestrawność,
                                   refluks żołądkowo-
                                   jelitowy,
Zaburzenia              zwiększony poziom,       ogniskowy rozrost
wątroby i dróg            enzymów wątrobowych8,     guzków w wątrobie,
żółciowych                              zapalenie pęcherzyka
                                   żółciowego,
Zaburzenia skóry  trądzik9,     łysienie,           alergiczne zapalenie,
i tkanki               nadmierne pocenie się,     skóry12,
podskórnej              świąd10,            ostuda,
                   wysypka11,           zapalenie skóry,
                                   hirsutyzm,
                                   nadmierne owłosienie,
                                   świerzbiączka,
                                   zaburzenia pigmentacji,
                                   łojotok,
                                   zmiany skórne13,
Zaburzenia              skurcze mięśni,        bóle kręgosłupa,
mięśniowo-                              ból żuchwy,
szkieletowe                             uczucie ciężkości,
i tkanki łącznej
  Klasyfikacja    Często          Niezbyt często        Rzadko
  układów       (≥1/100 do 1/10)     (≥1/1 000 do <1/100)     (≥1/10 000 do <1/1 000)
  i narządów
  Zaburzenia nerek                              ból dróg moczowych,
  i dróg
  moczowych
  Zaburzenia     brak miesiączki,     powiększenie piersi16,    nienaturalne krwawienie z
  układu       bolesność piersi14,   guzki piersi,         odstawienia,
  rozrodczego     bolesne miesiączki,   dysplazja szyjki macicy,   łagodne nowotwory
  i piersi      krwawienia,       krwawienie z macicy,     piersi,
            śródcykliczne (krwotok  bolesne stosunki płciowe,   torbiele piersi,
            maciczny)15,       dysplazja włóknisto-     rak piersi in situ,
                         torbielowata gr. sutkowego,  wydzielina z piersi,
                         bolesne miesiączkowanie,   polip szyjki macicy,
                         zaburzenia,          rumień szyjki macicy,
                         miesiączkowania,       krwawienie w trakcie
                         torbiel jajnika,       stosunku płciowego,
                         ból miednicy,         mlekotok,
                         zespół napięcia        wydzielina z narządów
                         przedmiesiączkowego,     płciowych,
                         mięśniaki macicy,       skąpa miesiączka,
                         skurcze macicy,        opóźnione miesiączki,
                         krwawienie z dróg rodnych   pęknięcie torbieli jajnika,
                         w tym plamienie17,      uczucie palenia
                         wydzielina z pochwy,     w pochwie,
                         suchość sromu i pochwy,    nieprzyjemny zapach
                                        z pochwy,
                                        dyskomfort sromu
                                        i pochwy,
  Zaburzenia                                 limfadenopatia,
  naczyniowe
  Zaburzenia                                 astma,
  układu                                   duszność,
  oddechowego,                                krwawienie z nosa,
  klatki piersiowej
  i śródpiersia
  Zaburzenia                  zmęczenie,          ból w klatce piersiowej,
  ogólne i stany                drażliwość,          złe samopoczucie,
  w miejscu                  obrzęk18,           gorączka,
  podania
  Badania       zwiększenie masy     zmniejszenie masy ciała,   nienaturalny wymaz
            ciała,          zmiany ciśnienia tętniczego  szyjki macicy,
                         krwi19,
1
 w tym grzybicze zakażenie sromu i pochwy
2
 w tym skłonność do płaczu oraz niestabilność emocjonalna
3
 w tym utrata libido
4
 w tym uczucie chwiejności
5
 w tym napięciowy ból głowy
6
 w tym migrena z aurą lub bez
7
 w tym wzdęcia brzucha
8
 w tym poziom aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginowej oraz gamma
glutamylotransferazy
9
 w tym trądzik krostkowy
10
  w tym świąd ogólny i swędząca wysypka
11
  w tym wysypka plamkowa
12
  w tym alergiczne zapalenie skóry i pokrzywka
13
  w tym uczucie ściągania skóry
14
  w tym zaburzenia i ból piersi i brodawki sutkowej
15
  w tym nieregularne miesiączki
16
  w tym obrzęk piersi
17
  w tym krwotok z pochwy, krwotok z narządów rozrodczych, krwotok z macicy
18
  w tym obrzęk obwodowy
19
  w tym podwyższone i obniżone ciśnienie tętnicze krwi

Brak krwawień (z odstawienia) i występowanie krwawienia śródcyklicznego zostały odnotowane
w oparciu o dzienniczki i podsumowanie w punkcie 4.4.

U kobiet stosujących złożone doustne produkty antykoncepcyjne opisywano występowanie
następujących ciężkich działań niepożądanych, opisanych w punkcie 4.4:
-  żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
-  tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe;
-  nadciśnienie tętnicze;
-  nowotwory wątroby;
-  brak jednoznacznych danych dotyczących związku pomiędzy stosowaniem złożonych doustnych
  produktów antykoncepcyjnych a wywołaniem lub pogorszeniem: choroby Leśniowskiego-Crohna,
  wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, padaczki, migreny, mięśniaków macicy, porfirii, tocznia
  rumieniowatego układowego, opryszczki ciężarnych, pląsawicy Sydenhama, zespołu
  hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki cholestatycznej;
-  ostuda;
-  ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, wymagające niekiedy przerwania stosowania
  złożonego doustnego produktu antykoncepcyjnego do czasu powrotu parametrów czynności
  wątroby do wartości prawidłowych;
-  u kobiet z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym egzogenne estrogeny mogą wywołać lub
  pogorszyć objawy tej choroby.

W grupie kobiet stosujących doustne produkty antykoncepcyjne nieznacznie częściej rozpoznaje się
raka piersi. Ponieważ rak piersi występuje rzadko u kobiet, które nie przekroczyły 40 lat, zwiększona
liczba rozpoznań jest niewielka w stosunku do całkowitego ryzyka wystąpienia raka piersi. Związek
przyczynowo-skutkowy ze stosowaniem złożonych doustnych produktów antykoncepcyjnych nie jest
znany. Dalsze informacje, patrz punkt 4.3 i 4.4.
Oprócz wymienionych powyżej działań niepożądanych podczas stosowania doustnych produktów
antykoncepcyjnych zawierających etynyloestradiol obserwowano rumień guzowaty, rumień
wielopostaciowy, wydzielinę z piersi i reakcje nadwrażliwości. Choć objawów tych nie obserwowano
podczas badań klinicznych produktu Qlaira, to jednak nie można wykluczyć możliwości ich
wystąpienia.

 4.9  Przedawkowanie

Jak dotąd nie ma żadnych doniesień na temat ciężkich, szkodliwych następstw przedawkowania.
Objawy, jakie mogą wystąpić w przypadku przedawkowania tabletek zawierających substancje czynne
to: nudności, wymioty, a u młodych dziewcząt niewielkie krwawienie z pochwy. Nie istnieje
antidotum, zatem należy zastosować leczenie objawowe.


5.   WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 5.1  Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna (ATC): progestageny i estrogeny, produkty sekwencyjne

Kod ATC: G03AB
W badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu Qlaira, które prowadzono w krajach Unii
Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki/Kanadzie wyznaczono następujące wartości
wskaźnika Pearl’a:

Wskaźnik Pearl’a (pacjentki w wieku 18-50 lat)

Niepowodzenie metody: 0,42 (górna granica 95% granica przedziału ufności 0,77)

Niepowodzenie metody + błąd pacjenta: 0,79 (górna granica 95% granica ufności 1,23)Wskaźnik Pearl’a (pacjenci w wieku 18-35 lat)

Niepowodzenie metody: 0,51 (górna granica 95% granica przedziału ufności 0,97)

Niepowodzenie metody + błąd pacjenta: 1,01 (górna granica 95% granica przedziału ufności 1,59)


Działanie antykoncepcyjne doustnych produktów antykoncepcyjnych jest wynikiem interakcji kilku
czynników, z których za najważniejsze uważa się: hamowanie owulacji, zmiany wydzielania w szyjce
macicy oraz zmiany w błonie śluzowej macicy.

Dawkowanie produktu Qlaira oparte jest na przyjmowaniu tabletek w schemacie zmniejszania
zawartości estrogenu oraz zwiększania zawartości progestagenu co powoduje, że może być stosowany
w leczeniu nasilonego krwawienia menstruacyjnego bez zmian patologicznych o charakterze
organicznym, objawów dotyczących zaburzenia krwawienia z macicy (DUB)

Zostały przeprowadzone dwa wieloośrodkowe, podwójnie ślepe, randomizowane badania o podobnym
profilu w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Qlaira u kobiet z
objawami DUB, zamierzających stosować antykoncepcję doustną. Ogólnie, 269 kobiet przyjmowało
produkt leczniczy Qlaira a 152 placebo.

W grupie stosującej produkt leczniczy Qlaira po 6 miesiącach leczenia średni ubytek krwi
menstruacyjnej (MBL) został zmniejszony o 88% z 142 ml do 17 ml w porównaniu do 24% z 154 ml
do 117 ml w grupie stosującej placebo.

Po 6 miesiącach leczenia odsetek kobiet wyleczonych z jakichkolwiek objawów DUB wynosił 29%
w grupie przyjmującej produkt leczniczy Qlaira w porównaniu do 2% w grupie stosującej placebo.

Estrogenem zawartym w produkcie Qlaira jest estradiolu walerianian, ester naturalnego ludzkiego
17β-estradiolu (1 mg estradiolu walerianianu odpowiada 0.76 mg 17β-estradiolu). Estrogen
zastosowany w tym preparacie różni się od etynyloestradiolu lub jego proleku mestranolu, który jest
używany w innych złożonych doustnych produktach antykoncepcyjnych, w przypadku braku grupy
etynylowej w pozycji 17-alfa.

Dienogest jest pochodną nortestosteronu, która nie działa androgennie, a raczej przeciwandrogennie
z siłą zbliżoną w 1/3 do działania cyproteronu octanu. Dienogest wiąże się z receptorem progesteronu
w ludzkiej macicy tylko w 10% w odniesieniu do powinowactwa progesteronu. Pomimo niskiego
stopnia powinowactwa do receptora progesteronu, dienogest wywiera silny progestagenny wpływ
in vivo. Dienogest nie ma znaczącego działania androgennego, mineralokortykoidowego ani
glukokortykoidowego in vivo.

Histologię endometrium oceniano w niewielkiej podgrupie kobiet w jednym badaniu klinicznym po
20 cyklach leczenia. Nie zaobserwowano nieprawidłowych wyników
  5.2  Właściwości farmakokinetyczne

-     Dienogest

Wchłanianie

Dienogest wchłania się szybko i niemal całkowicie po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie tej
substancji czynnej w osoczu, wynoszące 90,5 ng/ml, osiąga się po około 1 godzinie od przyjęcia
doustnego tabletki produktu Qlaira, która zawiera 2 mg walerianianu estradiolu + 3 mg dienogestu.
Biodostępność wynosi około 91%. Farmakokinetyka dienogestu jest proporcjonalna do dawki
w zakresie dawek od 1 do 8 mg.

Spożycie pokarmu nie wpływa na częstość i wydłużenie wchłaniania dienogestu.

Dystrybucja

Stosunkowo duża frakcja, wynosząca 10%, występuje w osoczu w postaci niezwiązanej, a około 90%
jest związane nieswoiście z albuminami. Dienogest nie wiąże się z globuliną wiążącą hormony
płciowe (ang. Sex Hormone Binding Globulin, SHBG) ani z globuliną wiążącą kortykosteroidy (ang.
Corticoid Binding Globulin, CBG). Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vd,ss) dienogestu
wynosi 46 l po podaniu dożylnym 85 μg 3H-dienogestu.

Metabolizm

Dienogest jest niemal całkowicie metabolizowany w znanych szlakach metabolizmu steroidów
(hydroksylacja, sprzęganie), głównie przez CYP3A4. Metabolity farmakologicznie nieaktywne są
wydalane bardzo szybko, w rezultacie dienogest jako główna frakcja w osoczu liczy około 50%
krążącego niezmienionego dienogestu. Całkowity klirens po podaniu dożylnym 3H-dienogestu
obliczono na 5,1 l/h.

Wydalanie

Okres półtrwania dienogestu w osoczu wynosi około 11 godzin. Dienogest jest wydalany w postaci
metabolitów, a tylko 1% w postaci niezmienionej. Po podaniu doustnym dawki 0,1 mg/kg dienogest
wydalony z moczem pozostaje w stosunku 3:1 do części wydalonej ze stolcem. Po podaniu doustnym,
42% dawki wydala się w ciągu pierwszych 24 godzin, a 63% w ciągu 6 dni przez nerki. Łącznie 86%
dawki jest wydalane z moczem lub ze stolcem po 6 dobach.


Stan stacjonarny

Farmakokinetyka dienogestu nie jest uzależniona od stężenia SHBG. Stan stacjonarny ustala się po
3 dniach stosowania takiej samej dawki 3 mg dienogestu w skojarzeniu z 2 mg walerianianu
estradiolu. Minimalne, maksymalne i średnie stężenie dienogestu w surowicy w stanie stacjonarnym
wynosi odpowiednio 11,8 ng/ml, 82,9 ng/ml i 33,7 ng/ml. Średni współczynnik kumulacji przy AUC
(0-24h) określono na 1,24.

-     Estradiolu walerianian

Wchłanianie

Estradiolu walerianian wchłania się całkowicie po podaniu doustnym. Jego rozkład na estradiol i kwas
walerianowy zachodzi podczas wchłaniania w błonie śluzowej jelit lub podczas pierwszego przejścia
przez wątrobę. Powstaje w ten sposób estradiol oraz jego metabolity – estron i estriol. Maksymalne
stężenie estradiolu w surowicy, wynoszące 70,6 pg/ml, uzyskuje się od 1,5 do 12 godzin po przyjęciu
pojedynczej tabletki zawierającej 3 mg estradiolu walerianianu w dniu 1.
Metabolizm

Kwas walerianowy jest metabolizowany bardzo szybko. Po podaniu doustnym około 3% dawki jest
bezpośrednio dostępne w postaci estradiolu. Estradiol podlega wyraźnemu efektowi pierwszego
przejścia, a znaczna część podanej dawki jest metabolizowana już w błonie śluzowej przewodu
pokarmowego. Wraz z metabolizmem przedsystemowym w wątrobie, około 95% dawki podanej
doustnie jest metabolizowane przed dotarciem do krążenia systemowego. Głównymi metabolitami są:
estron, siarczan estronu i glukuronid estronu.

Dystrybucja

W osoczu 38% estradiolu jest związane z SHBG, 60% z albuminami, a tylko 2–3% krąży w postaci
niezwiązanej. Estradiol może nieznacznie zwiększać stężenie SHBG w surowicy w sposób zależny od
dawki. W 21. dniu cyklu leczenia SHBG wynosi około 148% wartości wyjściowej, przy czym po
dniu 28 (koniec fazy placebo) wartość ta zmniejsza się do 141%. Pozorna objętość dystrybucji wynosi
około 1,2 l/kg po podaniu dożylnym.

Wydalanie

Okres półtrwania krążącego estradiolu w osoczu wynosi około 90 minut. Po podaniu doustnym
sytuacja jest jednak inna. Ze względu na, z jednej strony, dużą pulę siarczanów i glukuronidów
estrogenów w krążeniu oraz z drugiej strony krążenie jelitowo-wątrobowe, okres półtrwania w fazie
końcowej estradiolu po podaniu doustnym to parametr wielu zmiennych, zależny od wszystkich tych
procesów, i który pozostaje w zakresie około 13–20 godzin.
Estradiol i jego metabolity są wydalane głównie z moczem, a tylko około 10% jest wydalane ze
stolcem.

Stan stacjonarny

Farmakokinetyka estradiolu jest uzależniona od stężenia SHBG. U młodych kobiet na zmierzone
stężenie estradiolu w osoczu składa się estradiol endogenny i estradiol z produktu Qlaira. W fazie
leczenia 2 mg estradiolu walerianianu + 3 mg dienogestu, maksymalne i średnie stężenia estradiolu
w surowicy w stanie stacjonarnym wynoszą odpowiednio 66,0 pg/ml i 51,6 pg/ml. W ciągu trwającego
28 dni cyklu utrzymane jest stabilne minimalne stężenie estradiolu, wynoszące od 28,7 pg/ml do
64,7 pg/ml.

Szczególne grupy osób

Farmakokinetyka produktu Qlaira nie była badana u pacjentów z zaburzeniami nerek lub wątroby.

 5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne nie wykazały szczególnych zagrożeń dla ludzi na podstawie typowych badań
toksyczności dawek wielokrotnych, genotoksyczności, potencjalnych działań rakotwórczych
i toksyczności reprodukcyjnej. Badanie rakotwórczości z użyciem dienogestu u małp i w bardziej
limitowanym badaniu na szczurach nie wykazały wzrostu nowotworów. Wiadomo jednak dobrze, że
hormony płciowe mogą powodować wzrost niektórych tkanek hormonozależnych oraz nowotworów.


6.   DANE FARMACEUTYCZNE

 6.1  Wykaz substancji pomocniczych

Tabletki z substancją czynną:
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Skrobia żelowana kukurydziana
Powidon K25 (E1201)
Magnezu stearynian (E572)

Otoczka:
Hypromeloza 2910 (E464)
Makrogol 6 000
Talk (E553b)
Tytanu dwutlenek (E171)
Żelaza tlenek czerwony (E172)
i (lub) Żelaza tlenek żółty (E172)

Placebo (tabletki nie zawierające substancji czynnej):
Laktoza jednowodna
Skrobia kukurydziana
Powidon K25 (E1201)
Magnezu stearynian

Otoczka:
Hypromeloza 2910 (E464)
Talk (E553b)
Tytanu dwutlenek (E171)

  6.2  Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

  6.3  Okres ważności

5 lat

  6.4  Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

  6.5  Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Al wklejony w tekturowe pudełko (opakowanie typu „portfelik”).

-   Opakowanie

Wielkość opakowań:
1 x 28 tabletek powlekanych
3 x 28 tabletek powlekanych
6 x 28 tabletek powlekanych

Każdy blister (28 tabletek powlekanych) zawiera: 2 ciemnożółte tabletki, 5 czerwonych tabletek, 17
jasnożółtych tabletek, 2 ciemnoczerwone tabletki i 2 białe.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  6.6  Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny
z lokalnymi przepisami.
7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
     DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG
D-13342 Berlin
Niemcy8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń)
9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
     OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA10.   DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
     CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.10.2012

          

Inne leki Estradioli valeras, Dienogestum: