PURILON Gel jałowy:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
COLOPLAST A/S, DANIA
Pozwolenie w Polsce
PL/DR 001562
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
COLOPLAST A/S, DANIA
Postać
żel sterylny
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 16.10 Bez dokumentu
2 Chory wg wskazań (Epidermolysis bullosa) Bezpłatny 3.24 Recepta biała (Rp)
3 Chory wg wskazań (Przewlekłe owrzodzenia) 30% 7.10 Recepta biała (Rp)
4 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
5 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych -
6 Inwalida wojskowy i rodzina -
7 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
8 Chory na azbestozę -

Inne leki -: