Opatr.specj. MEPITEL jałowy 7,5cmx10cm:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
JKT WYTWÓRNIA ART.HIG. SP.Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
Dek.Zgod.
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
JKT WYTWÓRNIA ART.HIG. SP.Z O.O., POLSKA
Postać
-
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 15.14 Bez dokumentu
2 Chory wg wskazań (Epidermolysis bullosa) Bezpłatny 1.23 Recepta biała (Rp)
3 Chory wg wskazań (Przewlekłe owrzodzenia) 30% 5.40 Recepta biała (Rp)
4 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
5 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych -
6 Inwalida wojskowy i rodzina -
7 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
8 Chory na azbestozę -

Inne leki -: