Opatr.hydrokol. GRANUFLEX Extra Thin 10x10cm:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
CONVATEC LIMITED, WIELKA BRYTANIA
Pozwolenie w Polsce
10494/M/95
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
CONVATEC LIMITED, WIELKA BRYTANIA
Postać
-
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 7.74 Bez dokumentu
2 Chory wg wskazań (Epidermolysis bullosa) Bezpłatny 0.78 Recepta biała (Rp)
3 Chory wg wskazań (Przewlekłe owrzodzenia) 30% 2.87 Recepta biała (Rp)
4 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
5 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych -
6 Inwalida wojskowy i rodzina -
7 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
8 Chory na azbestozę -

Inne leki -: