One Touch Horizon:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
LIFESCAN INC.JOHNSON & JOHNSON COMPANY, STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
Pozwolenie w Polsce
PL/DR 011782
Pozwolenie w Europie
-
Postać
test paskowy
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 39.67 Bez dokumentu
2 Chory wg wskazań (Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukr......) Ryczałt 3.20 Recepta biała (Rp)
3 Chory wg wskazań (Cukrzyca) 30% 11.90 Recepta biała (Rp)
4 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
5 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych -
6 Inwalida wojskowy i rodzina -
7 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
8 Chory na azbestozę -

Inne leki -: