Nutrison Advanced Peptisorb Powder:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
GIS/2011
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
NUTRICIA CUIJK B.V., HOLANDIA
Postać
proszek doustny
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 53.38 Bez dokumentu
2 Chory wg wskazań (Zespoły wrodzonych defektów metabol.......) 30% 16.01 Recepta biała (Rp)
3 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
4 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
5 Inwalida wojskowy i rodzina -
6 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
7 Chory na azbestozę -

Inne leki -: