Nutramigen AA:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
MEAD JOHNSON NUTRITION (POLAND)SP. Z O.O., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
17191
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
PGF S.A. W ŁODZI ODDZIAŁ W KATOWICACH, POLSKA
Postać
proszek do sporządzania roztworu
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 146.62 Recepta biała (Rp)
2 Chory wg wskazań (Stosowanie dietetyczne u niemowląt........) Ryczałt 3.20 Recepta biała (Rp)
3 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
4 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
5 Inwalida wojskowy i rodzina -
6 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
7 Chory na azbestozę -

Inne leki -: