Nutramigen 2 LGG:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
MEAD JOHNSON B.V., HOLANDIA
Pozwolenie w Polsce
GIS
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
MEAD JOHNSON B.V., HOLANDIA
Postać
proszek do sporządzania roztworu
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 51.07 Bez dokumentu
2 Chory wg wskazań (Alergia na białko sojowe z nadwrażl.......) 30% 19.40 Recepta biała (Rp)
3 Chory wg wskazań (Inne alergie związane z nadwrażliwośc.....) 30% 19.40 Recepta biała (Rp)
4 Chory wg wskazań (Nietolerancja laktozy związana z nadw.....) 30% 19.40 Recepta biała (Rp)
5 Chory wg wskazań (Alergia na białko mleka krowiego) 30% 19.40 Recepta biała (Rp)
6 Chory wg wskazań (Objawy związane z alergią pokarmową ......) 30% 19.40 Recepta biała (Rp)
7 Chory wg wskazań (Wtórna nietolerancja sacharoz ............) 30% 19.40 Recepta biała (Rp)
8 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
9 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
10 Inwalida wojskowy i rodzina -
11 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
12 Chory na azbestozę -

Inne leki -: