Lophlex sm.pomarańczowy:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
SHS INTERNATIONAL LTD., WIELKA BRYTANIA
Pozwolenie w Polsce
14447
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
SHS INTERNATIONAL LTD., WIELKA BRYTANIA
Postać
proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania

Inne leki -: