Dernilan:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
2564
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A., POLSKA
Postać
maść
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek dostępny bez recepty
Kod ATC
brak
                       Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

                       DERNILAN
                         maść
                      Produkt złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek
Dernilan maść ostrożnie.
- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
  niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Dernilan maść i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan maść
3. Jak stosować lek Dernilan maść
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Dernilan maść
6. Zawartość opakowania i inne informacje


1. Co to jest lek Dernilan maść i w jakim celu się go stosuje
Dernilan maść dzięki skojarzonemu działaniu składników: alantoiny, nikotynamidu (witaminy PP),
kwasu salicylowego i kamfory, działa gojąco i przeciwzapalnie. Przyspiesza ziarninowanie, ułatwia
usuwanie zgrubiałego, zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.
Lek stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego i zrogowaciałego
naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dernilan maść
Kiedy nie stosować leku Dernilan maść:
 - jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku;
 - na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu. Lek może powodować
reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Zawiera alkohol cetylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe
zapalenie skóry).

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Inne leki i Dernilan maść
Brak danych na temat możliwych interakcji alantoiny, nikotynamidu i kamfory stosowanych
miejscowo na skórę.
Kwas salicylowy występujący w maści może nasilać działanie terapeutyczne innych niesteroidowych
leków przeciwzapalnych.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz wpływu na płodność,
dlatego bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować leku Dernilan maść.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Dernilan maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Dernilan maść
Skórę stóp i rąk smarować maścią od 3 do 4 razy na dobę.
Maść lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały naskórek.
Po wygojeniu zmian maść stosować l do 2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, maść Dernilan może powodować działania niepożądane. U osób uczulonych na
składniki leku mogą wystąpić reakcje alergiczne i miejscowe podrażnienia.
Jeśli nasilą się lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy
powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Dernilan maść
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje
Substancjami czynnymi w 100 g leku Dernilan maść są:
alantoina          300 mg
nikotynamid         250 mg
kwas salicylowy       100 mg
kamfora racemiczna      1g
Substancje pomocnicze to: wazelina biała, glicerol, woda oczyszczona, alkohol cetylowy, cholesterol,
metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Jak wygląda lek Dernilan maść i co zawiera opakowanie
Dernilan maść jest białą, gęstą, tłustą masą o zapachu kamfory.
Opakowanie stanowi tuba aluminiowa zawierająca 35 g maści, umieszczona w pudełku tekturowym
wraz z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Spółka Akcyjna
ul. Św. Mikołaja 65/68, 50 – 951 Wrocław
tel.:  +48 71/ 335 72 25
fax:   +48 71/ 372 47 40
e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego: tel. 71 321-86-04 wew. 123

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

        
                     CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.  NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO
   DERNILAN, maść

2.  SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
   100 g maści zawiera: 300 mg alantoiny (Allantoinum), 250 mg nikotynamidu
   (Nicotinamidum), 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum), 1 g kamfory
   racemicznej (Camphora racemica).

   Substancje pomocnicze wykazujące działanie: metylu parahydroksybenzoesan, propylu
   parahydroksybenzoesan, alkohol cetylowy.

   Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.  POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
   Maść

4.  SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1  Wskazania do stosowania
   Produkt leczniczy stosuje się w przypadkach bolesnych i głębokich pęknięć zgrubiałego
   i zrogowaciałego naskórka, w pielęgnacji skóry stóp i rąk.
4.2 Dawkowanie i sposób podawania
   Dawkowanie
   Skórę stóp i rąk smarować maścią od 3 do 4 razy na dobę.
   Maść lekko wmasować, co kilka dni stopy lub ręce wymoczyć i usunąć zrogowaciały
   naskórek. Po wygojeniu zmian lek stosować 1 do 2 razy na dobę po umyciu stóp i rąk.
   Dzieci i młodzież
   Produktu leczniczego Dernilan nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.
4.3  Przeciwwskazania
   Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
   Leku nie należy stosować na rozległe obszary uszkodzonej skóry oraz na błony śluzowe.
4.4  Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
   Zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Lek może
   powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
   Zawiera alkohol cetylowy. Lek może powodować miejscową reakcję skórną
   (np. kontaktowe zapalenie skóry).
    Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 lat.
4.5  Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
   Brak danych na temat ewentualnych interakcji alantoiny, nikotynamidu i kamfory
   stosowanych miejscowo na skórę.
   Kwas salicylowy występujący w maści może nasilać działanie terapeutyczne innych
   niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
4.6  Wpływ na płodność, ciążę i laktację
   Ciąża
   Nie zaleca się stosować u kobiet w okresie ciąży.

   Karmienie piersią
   Nie zaleca się stosować u kobiet w okresie karmienia piersią.
   Płodność
   Brak danych na temat wpływu produktu na płodność.

4.7  Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
   DERNILAN maść nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
   i obsługiwania maszyn.
4.8  Działania niepożądane
   Częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych):
   zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (alergiczne reakcje skórne, miejscowe
   podrażnienia).
4.9  Przedawkowanie
   Nie zgłoszono dotychczas żadnego przypadku przedawkowania.

5.  WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1  Właściwości farmakodynamiczne
   Grupa farmakoterapeutyczna: inne preparaty dermatologiczne, kod ATC: D11A.
   Alantoina pobudza wzrost komórek, stymuluje proces różnicowania i regeneracji. Działa
   przeciwzapalnie i ściągająco, ułatwia oczyszczanie ran. Przyspiesza ziarninowanie
   i odbudowę naskórka. Wywołuje długotrwały efekt keratoplastyczny w warstwie rogowej
   naskórka w postaci zmiękczenia i wygładzenia powierzchni skóry.
   Nikotynamid odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry, poprawia
   ukrwienie skóry i jest niezbędny do prawidłowego rogowacenia się naskórka.
   Kwas salicylowy stosowany w obrębie zrogowaciałego naskórka powoduje
   rozpulchnienie keratyny, zmiękczenie, macerację a następnie złuszczanie. Efekt
   keratoplastyczny, poprzedzony rozluźnieniem połączeń międzykomórkowych,
   normalizuje rogowacenie naskórka w miejscu stosowania tej substancji. W ten sposób
   usuwane są zbędne warstwy zrogowaciałych komórek naskórka.
   Kamfora zastosowana zewnętrznie zwęża rozszerzone naczynia włosowate, natomiast
   rozkurcza zwężone naczynia skórne. Wywiera wpływ rozgrzewający, drażniący. Działa
   bakteriobójczo, wywołuje subiektywne odczucie zmniejszenia bólu, powoduje
   przekrwienie skóry.
   W wyniku skojarzonego działania wymienionych składników preparat działa gojąco
   i przeciwzapalnie. Przyśpiesza ziarninowanie, ułatwia usuwanie zgrubiałego,
   zrogowaciałego naskórka ze stóp i rąk.
5.2  Właściwości farmakokinetyczne
   Stosowana na skórę maść DERNILAN wykazuje działanie miejscowe. Efekt
   terapeutyczny spodziewany jest w miejscu nałożenia maści.
   Nie prowadzono badań nad właściwościami farmakokinetycznymi substancji czynnych
   maści DERNILAN. Teoretycznie wszystkie substancje czynne wchłaniają się przez skórę
   w ograniczonej ilości, zapewniającej efekt kliniczny.
5.3  Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
   Toksyczność po podaniu wielokrotnym
   Na podstawie dostępnego piśmiennictwa fachowego została wykluczona toksyczność po
   podaniu wielokrotnym alantoiny, nikotynamidu, kamfory oraz kwasu salicylowego.
   Alantoina i nikotynamid charakteryzują się dobrą tolerancją miejscową, nie wykazują
   działania pierwotnie drażniącego, alergizującego i fototoksycznego. Kamfora natomiast
   stosowana miejscowo na skórę może powodować działanie drażniące o umiarkowanym
   nasileniu. Objawy w postaci uczucia pieczenia i mrowienia są krótkotrwałe.
   Roztwory etanolowe kwasu salicylowego o stężeniu 1– 20%, stosowane miejscowo na
   skórę wykazywały działanie pierwotnie drażniące.
   Brak danych świadczących o rakotwórczych i mutagennych właściwościach alantoiny,
   nikotynamidu, kwasu salicylowego i kamfory.

6.  DANE FARMACEUTYCZNE

6.1  Wykaz substancji pomocniczych
   Wazelina biała
   Glicerol
   Woda oczyszczona
   Alkohol cetylowy
   Cholesterol
   Metylu parahydroksybenzoesan
   Propylu parahydroksybenzoesan
6.2  Niezgodności farmaceutyczne
   Nie dotyczy.
6.3  Okres ważności
   3 lata
6.4  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
   Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25C.
   Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
6.5  Rodzaj i zawartość opakowania
   Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu, w tekturowym pudełku
   35 g.
6.6  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania leku
   Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.
7.  PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA
   DOPUSZCZENIE DO OBROTU
   Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
   ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław
   tel.:  +48 71/ 335 72 25
   fax:   +48 71/ 372 47 40
   e-mail: herbapol@herbapol.pl

8.  NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
   Pozwolenie nr R/2564

9.  DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO
   OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
   Data wydania pierwszego pozwolenia: 07.02.1987 r.
   Data przedłużenia pozwolenia: 05.08.2008 r.

10.  DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU
   CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

          

Inne leki -: