D-Szczep.błon.ads.na wod.glinu:

Nazwa międzynarodowa:
Vaccinum diphtheriae adsorbatum
Podmiot odpowiedzialny:
BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
527
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BIOMED-KRAKÓW WYTW.SUR.I SZCZEP., POLSKA
Postać
zawiesina do wstrzyknięć
Dawka
5 j.m./daw.
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania

Inne leki Vaccinum diphtheriae adsorbatum: