Bactrim:

Nazwa międzynarodowa:
Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum
Podmiot odpowiedzialny:
BLAU-FARMA GROUP SP. Z O.O -S.K.A., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
3126/267/11
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
ROCHE, FRANCJA
Postać
zawiesina doustna
Dawka
(0,2g+0,04g)/5ml
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 13.53 Recepta biała (Rp)
2 Chory wg wskazań pozarejestracyjnych (Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku, Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego, Profilaktyka zakażeń u chorych leczonych cyclophosphamidem) 50% 7.18 Recepta biała (Rp)
3 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
4 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
5 Inwalida wojskowy i rodzina -
6 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
7 Chory na azbestozę -

Inne leki Sulfamethoxazolum, Trimethoprimum: