Ascensia Entrust:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
BAYER DIAGNOSTICS GMBH, NIEMCY
Pozwolenie w Polsce
PL/DR 016643
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
BAYER DIAGNOSTICS GMBH, NIEMCY
Postać
test paskowy
Dawka
-
Lek refundowany
Tak
Kategoria
Lek na receptę
Informacje w trakcie uzupełniania
Informacje w trakcie uzupełniania
# Uprawnienia Poziom odpłatności Wysokość dopłaty Dokument
uprawniający do zniżki
1 Ubezpieczony 100% 40.24 Bez dokumentu
2 Chory wg wskazań (Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukr......) Ryczałt 3.77 Recepta biała (Rp)
3 Chory wg wskazań (Cukrzyca) 30% 12.47 Recepta biała (Rp)
4 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Zasłużony Dawca Przeszczepu -
5 Inwalida wojenny i rodzina, Osoba represjonowana i rodzina, Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych -
6 Inwalida wojskowy i rodzina -
7 Pełniący obowiązki obronne Bezpłatny 0.00 Recepta biała (Rp)
8 Chory na azbestozę -

Inne leki -: