Amarosal:

Nazwa międzynarodowa:
-
Podmiot odpowiedzialny:
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
7552
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A., POLSKA
Postać
syrop
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek dostępny bez recepty
          Ulotka o leku dla pacjentaUlotka o leku dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Amarosal ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
Należy zachować tę ulotkę, aby można było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach należy skontaktować się z lekarzem.
Amarosal
syrop
Substancja czynna:
Wyciąg płynny (1:2) złożony z : ziela krwawnika (Millefolii herba), ziela szanty
(Marrubii herba), liścia melisy (Melissae folio), owocu kopru włoskiego
(Foeniculi fructu) (3/2/3/2) - 15,00 g
[Ekstrahent: woda oczyszczona]
Opakowanie zawiera 125 g preparatu.
Podmiot odpowiedzialny:
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68
Spis treści ulotki:
Co to jest lek Amarosal i w jakim celu się go stosuje
Zanim zastosuje się lek Amarosal
Jak stosować lek Amarosal
Inne konieczne informacje dotyczące leku Amarosal
Co to jest lek Amarosal i w jakim celu się go stosuje
Amarosal zawiera wyciąg z ziół zawierających związki goryczowe (ziele szanty, liść melisy, ziele krwawnika), które zwiększają wydzielanie soku żołądkowego wywołując łaknienie.
Wskazania do stosowania
2. Zanim zastosuje się lek Amarosal
Nie zaleca się stosowania syropu przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży, w związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu w tym okresie.
Karmienie piersią
Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie karmienia piersią, w związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu w tym okresie.
Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi
Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Amarosal
Produkt zawiera ok.12 g sacharozy w jednej łyżce stołowej. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Stosowanie innych leków
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne interakcje
Dotychczas nie stwierdzono.
Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.
Dzieci od 3 do 6 lat - 2 razy dziennie 2,5 ml miarką lub ½ łyżeczki do herbaty, dzieci powyżej 6 lat - 2 do 3 razy dziennie 5 ml miarką lub 1 łyżeczka do herbaty, dorośli - 3 do 4 razy dziennie 15 ml miarką lub 1 łyżka stołowa.
Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Amarosal jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku zażycia większej dawki leku Amarosal niż zalecana
Podczas stosowania Amarosalu nie zaobserwowano dotychczas objawów przedawkowania.
W razie przyjęcia większej niż zalecane dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Amarosal
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Po przerwaniu leczenia syropem Amarosal może wystąpić
Ponowny brak łaknienia.
U osób nadwrażliwych mogą wystąpić reakcje alergiczne w postaci odczynów skórnych i ze strony układu oddechowego.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Amarosal
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 71 321 86 04 wew. 123
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „ Herbapol „ S.A.
50 – 951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68
Data zatwierdzenia ulotki:

        
            CHARAKTERYSTYKA  PRODUKTU LECZNICZEGOAmarosal , syrop
2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CYNNYCH
100 g syropu Amarosal zawiera 15,0 g wyciągu płynnego (1: 2) złożonego z: ziela krwawnika
(Millefolii herba), ziela szanty (Marrubii herba), liścia melisy (Melissae folio) i owocu kopru włoskiego (Foeniculi fructu) (3/2/3/2)
[Ekstrahent: woda oczyszczona]
3. POSTAC FARMACEUTYCZNA
4.2. Dawkowanie i sposób podawania
Syrop stosować doustnie, przed jedzeniem.
Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.
Dzieci od 3 do 6 lat - 2 razy dziennie 2,5 ml miarką lub ½ łyżeczki do herbaty, dzieci powyżej 6 lat - 2 do 3 razy dziennie 5 ml miarką lub 1 łyżeczka do herbaty, dorośli - 3 do 4 razy dziennie 15 ml miarką lub 1 łyżka stołowa.
Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty.
4.3. Przeciwwskazania
4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach należy rozważyć zmianę leczenia.
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
4.5. Interakcje z innymi lekami i inne formy interakcji
Nie są znane.
4.6. Ciąża lub laktacja
Z uwagi na brak dostatecznych badań nie należy stosować syropu w okresie ciąży i karmienia piersią.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu
Produkt leczniczy Amarosal nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
4.8. Działania niepożądane
Reakcje alergiczne w postaci odczynów skórnych i ze strony układu oddechowego.
4.9. Przedawkowanie
5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
5.1. Właściwości farmakodynamiczne.
Grupa farmakologiczna w kodzie ATC: kod nie nadany przez WHO
W skład syropu wchodzi wyciąg z ziół zawierających związki goryczowe (ziele szanty, liść melisy, ziele krwawnika), które zwiększają wydzielanie soku żołądkowego na drodze odruchowej. Tradycyjnie stosuje się tego typu preparat w braku łaknienia.
5.2. Właściwości farmakokinetyczne
6.2. Niezgodności farmaceutyczne
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25° C.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka ze szkła barwnego zaw. 125 g syropu, zamknięta zakrętką z HDPE, umieszczona w pudełku tekturowym wraz z miarką i ulotką informacyjną dla pacjenta.
6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości
Brak szczególnych wymagań.
Wrocławskie Zakłady Zielarskie „ Herbapol „ S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68
8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie Nr 7552
9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA
Data wydania pierwszego pozwolenia: 24.02.1998 r.
Data przedłużenia: 15.04. 2003 r.
10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO
1

          

Inne leki -: