ABE:

Nazwa międzynarodowa:
Acid.salicylic, Acidum lacticum
Podmiot odpowiedzialny:
INCO-VERITAS S.A., POLSKA
Pozwolenie w Polsce
409
Pozwolenie w Europie
-
Producenci:
INCO-VERITAS S.A. ODDZIAŁ W GÓRZE KALWARII, POLSKA
INCO-VERITAS S.A. WYDZIAŁ PRODUKCJI LEKÓW, POLSKA
Postać
płyn do stos.na skórę
Dawka
-
Lek refundowany
Nie
Kategoria
Lek dostępny bez recepty
Kod ATC
D11AF
          Ulotka dla pacjentaNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości
-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeżeli objawy choroby są takie same.
-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Spis treści ulotki:
Co to jest lek ABE i w jakim celu się go stosuje
Informacje ważne przed zastosowaniem leku ABE
Jak stosować lek ABE
Inne informacje
1. CO TO JEST LEK ABE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Lek ABE ma postać płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy. Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.
Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Zawarte w leku ABE substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.
Wskazania
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ABE:
Kiedy nie stosować leku ABE
- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
- u pacjentów z cukrzycą – osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego leku bez skontaktowania się z lekarzem,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ABE
Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
Kuracja nie jest przeciwwskazaniem do codziennej, zwykłej higieny stóp.
Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.
Należy chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.
Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk.
Nie należy stosować leku na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeżeli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ja wodą.
Stosowanie innych leków
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek ABE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
3. JAK STOSOWAĆ LEK ABE
Lek ABE należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.
Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora należy chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie posmarować lekiem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż lek zaschnie w postaci białej błonki.
Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.
Przed nałożeniem leku nie stosować na miejsca poddawane działaniu leku żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.
Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.
Stosowanie u dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.
Przerwanie stosowania leku ABE
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ABE
Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.
W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek ABE może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.
W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ABE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Produkt łatwopalny.
Chronić przed wyparowaniem.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
6. INNE INFORMACJE
Co zawiera lek ABE
Substancjami czynnymi leku ABE są kwas mlekowy 80% i kwas salicylowy.
1 g płynu na skórę zawiera 111,25 mg kwasu mlekowego 80% i 89 mg kwasu salicylowego.
Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze:
- nitroceluloza (2:1) + octan etylu, olej rycynowy, terpentyna balsamiczna, jod sublimowany.
Jak wygląda lek ABE i co zawiera opakowanie
Lek ma postać płynu na skórę.
Opakowanie
Butelka ze szkła oranżowego zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem polietylenowym i zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
ul. Wspólna 25
00 519 Warszawa
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Wydział Produkcji Leków
05 080 Izabelin
Data zatwierdzenia ulotki:

        
            CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU FARMACEUTYCZNEGO2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
1 g płynu na skórę zawiera 111,25 mg kwasu mlekowego 80% (Acidum lacticum) i 89 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).
Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz; punkt 6.1.
3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Płyn na skórę
Usuwanie odcisków, nagniotków, zgrubiałej skóry.
4.2. Dawkowanie i sposób podania.
Produkt leczniczy ABE należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub podanym w ulotce.
Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki. Następnie posmarować produktem wyłącznie powierzchnię odciska lub zrogowaciałej skóry, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę. Po posmarowaniu odczekać chwilę, aż produkt zaschnie w postaci białej błonki.
Stosować dwa razy na dobę rano i wieczorem. Leczenie trwa około 1 tygodnia.
Przed nałożeniem produktu nie stosować na miejsca poddawane działaniu produktu żadnych kosmetyków. Po zakończonej kuracji wymoczyć nogi, złuszczony odcisk powinien dać się łatwo usunąć.
Po każdorazowym użyciu butelkę należy dobrze zamknąć.
Dzieci:
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.
4.3. Przeciwwskazania
Nie stosować:
- na podrażnioną, zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,
- u pacjentów z cukrzycą – osoby chore na cukrzycę nie mogą stosować tego produktu bez skontaktowania się z lekarzem,
- w okresie ciąży i karmienia piersią,
- u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Produkt leczniczy jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
Kuracja nie jest przeciwwskazaniem do codziennej, zwykłej higieny stóp.
Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.
Należy chronić przed produktem leczniczym oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami lub błonami śluzowymi należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.
Produkt leczniczy należy nakładać wyłącznie na odcisk lub zrogowaciałą skórę.
Nie należy stosować produktu leczniczego na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeżeli dojdzie do pokrycia produktem leczniczym otaczającej odcisk zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ja wodą.
4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Brak danych.
Ciąża i laktacja
Ze względu na brak badań dotyczących stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią, produkt nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.
4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn
ABE nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
4.8. Działanie niepożądane.
W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.
W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
4.9. Przedawkowanie
Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.
Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, niszczącym zrogowaciałą warstwę skóry.
Płyn ABE do usuwania odcisków zmiękcza i złuszcza zrogowaciałą skórę (odciski, nagniotki).
Zawarte w nim substancje pomocnicze działają antyseptycznie i natłuszczająco.
5.2.Właściwości farmakokinetyczne
Brak danych
Brak danych
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Produkt łatwopalny.
Chronić przed wyparowaniem.
6.5. Rodzaj i zawartość opakowania
Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 10 ml, zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem polietylenowym i zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.
6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do
stosowania
PODMIOT ODPOWIEDZAILNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
INCO-VERITAS S.A.
NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
Pozwolenie R/0409
DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZEDŁUŻENIA
26.04.1993/26.11.2008r.
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

          

Inne leki Acid.salicylic, Acidum lacticum: